Januar 2018

lagt inn 1. jan. 2018, 08:46 av Andreas Rupprecht

 «Jeg ser deg, Maria, når alt er over, mens englene synger og barnet ditt sover. Hill deg, Maria, min søster, min mor, du er den veien han fulgte til jord.»

Det er ti år siden den lutherske prest og salmedikter Eyvind Skeie, ga oss disse fine linjer (1.vers av nr.190 i salmeboken ‘Adoremus’) De taler til oss  nå ved begynnelsen av 2018, mens vi feirer fest for Maria, Guds Mor. Selv opplever vi at julen snart er over og at hverdagen melder seg. Vi hviler ut kanskje, og kan tenke hvordan Maria hvilte da Barnet sov og Josef tok seg av praktiske ting. Kanskje blundet hun mens hun lot både englesang og hyrdenes begeistrede stemmer klinge ut.

Hva lover festen oss for året som vi nå er inne i? Pave Frans har utropt et ‘håpets år’, og vi konstaterer at hvis det er noe som verden sårt trenger, så må det være nettopp dét, håpet altså. Maria er klar over at hun har fått føde hele Israels håp, men som ‘Herrens tjener’, - som sangene i Jesajas bok skildrer som den ‘lidende’ tjener, den som tok våre synder på seg.

Tro mot Lukas’ beretning, hvor Josef og Maria tar Jesusbarnet til templet i Jerusalem, ser Eyvind Skeie oppfyllelsen av Simeons spådom i vers 2: Maria  under korset, med sverd gjennom hjertet. Begrunnelsen for vårt håp ligger selvfølgelig i betydningen av Jesu offer, bevitnet av hans egen mor. Her berører vi Marias rolle som trøst for alle lidende, spesielt for de som er utsatt for urett og vold.

I siste verset ser Skeie Maria blant stjernene og engler og minner oss om at hun ble forløst ved den Sønn hun bar til verden, - noe vi katolikker forstår som et privilegium på forskudd, men like fullt i kraft av Jesu frelsesverk.

Et salmesitat til, hvis leseren orker (!), som for meg utfyller bildet av Maria finnes i innledning til festens matutin, i 2.vers «Men månen bleiknar ikkje av, for klårest oppi himmelhav skin ho som allheims sol oss gav.» Maria er blitt betegnet som stjerne i mange sanger, bønner og litanier, men det er sjeldent at den til de grader dekkende og treffende metafor ‘måne’ blir nevnt. Den er en helt riktig symbol. Stjernene er lyskilder, det er ikke Maria. Hun gjengir, gjenspeiler menneskenes lys som hun fødte, solrenningen fra det høye, tilstrekkelig til å formidle håp for fortvilede og bortkomne.

Derved er vi tilbake ved vårt tema for et HÅPETS år!

Rory Mulligan, sm

 

«Du skjønner at ‘Marias kirke’ ikke fortviler over noen, og at den ikke slukker en rykende veke. Når den finner et menneske som er såret av livet, blir den beveget av medlidenhet og steller sårene med ømhet. Den er den trygge havn, … barmhjertighetens mor.»    

Francois Marc, Frankrike

 

Fester og søndager:

01   Guds hellige mor Maria     

06   Herrens Åpenbaring     

07   Herrens Dåp Mk 1, 7-11 

08   Torfinn    

14   2.søn B Ev Jo.1,35-42    

18   Bønneuken for kristen enhet     

19   Henrik 

21   3.søn B Ev Mk 1, 14-20     

25   Paulus’ omvendelse     

26   Eystein (Trondheim)         

28   4.søn B Ev Mk 1, 21-28     

31   Don Bosco

 

Forslag til forbønn:

  • at bønneuken for kristen enhet må inspirere alle troende til å ta vare på samhold også innad i kirken og i familier og menigheter.

  • at Guds Mor må be med oss som ønsker fred og rettferdighet overalt ii verden.

Pavens intensjon:

  • at kristne og andre religiøse minoriteter i asiatiske land må få praktisere sin tro i frihet. 

Comments