Mai 2018

lagt inn 12. apr. 2018, 05:57 av Andreas Rupprecht   [ oppdatert 30. apr. 2018, 13:33 ]

 «Å elske Maria og få andre til å ha henne kjær»

Dette utsagn var nærmest et valgspråk for den unge maristpater Peter Chanel, senere misjonær og martyr i 1841, på Stillehavsøya Futuna. Det var unektelig en from tanke, men var neppe bare det. Chanels mantra var myntet på den pastorale kontekst som han møtte og hadde brodd mot jansenisme, - en slags katolsk utgave av calvinisme. Denne puritanske oppfatning av troen, med dens predestinasjonslære og strenge moral var utbredt i Frankrike og holdt med på å kvele folks tro på det glade budskap slik vi finner det i evangeliet.

Noe liknende aner vi i pave Frans ønske om å få alle unge troende å ha Maria som forbilde i dag. Denne gangen er det med brodd mot dagens vantro, et utbredt «nei» til Gud og en egoisme som har ført til et kaldere og ubarmhjertig samfunn. Han har bedt dem meditere over Marias tro og hennes trofast tjeneste for Gud, over hennes håp på Herrens løfte til Israel og til henne, - også i motgang, og over hennes kjærlighet som mor for alle som er døpt til å være celler på Kristi kropp, som er nær knyttet til ham som hun fødte.

Nylig har pave Frans gitt oss en ny Mariafest med tittelen «Maria, Kirkens mor». Den skal feires på annen pinsedag, i år på den 21.mai. feiring av denne fest vil bekrefte vår tro på tre måter:

  1. Maria som Kirkens mor er symbolsk sett meget inkluderende i en tid hvor mange kjenner seg fremmedgjort på grunn av skandaler og uenighet om ulike sider ved troen. Maria som mor til Kirkens hode forblir den menneskelige avspeiling av Kristi egen kjærlighet for hver av oss troende.

  2. Festen vil understreke det sakrale ved morsrollen, noe som så ofte bagatelliseres under debatter om surrogati og genetisk manipulering. Vår tro bygger på Skaperens forhold til oss skapninger og at vi er skapt i Guds eget bilde, dvs. som skapende, livgivende. Morsrollen er en realisering av dette opprinnelige gudsbilde i mennesker.

  3. En mors nærvær fører oftest til at folk ter seg mer høflig. Trenger ikke våre offentlige debatter for tiden en mors oppdragende blikk, for i det minst å rense ordbruket som er blitt krassere og mer vulgært enn på lenge? Men en mors nærvær vil også signalisere den mer kvinnelige side ved Gud, slik Jesus åpenbarte Faderen for sin samtid. Når vi ser hvor ubarmhjertig de går frem, de som før kjempet for ‘barmhjertighet’ for seg selv som minoriteter, nå nekter samvittighetsfrihet for dem som ikke er enige med dem, forstår vi hvor stort underskudd på barmhjertighet vi lider under.

Ved slutten av mai feirer Kirken Marias gjesting hos Elisabet og derved avsluttes denne tradisjonelle Mariamåned med frigjørende glede.

Rory Mulligan, sm

 

Pavens intensjon:

  • At troende legfolk må vitne til evangeliet på en kreativ måte.

     

Forslag til forbønn:

  • at Gud må velsigne OKBs nyordinerte prester, Paul Opata (21. april) og Josef Ottesen (23. juni) med visdom, helse og mot og la dem virke pastoralt i mange år.

  • At Gud må velsigne våre diakoner og alle som engasjerer seg i barmhjertighets gjerninger, - og som derved forkynner evangeliet med handlinger heller enn ord.

 

Fester og søndager:

01   Hl. Josef, arbeideren     

03   Ap. Filip og Jakob     

06   6. søn påske Ev Jo 15, 8-17   

10   Kristi himmelfart      

13   7. søn påske Ev Jo 17, 11-19     

14   Apostelen Mattias 

15   Hallvard     

18   Erik     

20   PINSE Ev Jo 20,19-23      

21   MARIA – Kirkens mor    

27   Hl. Treenighet Ev Mt 28, 16-20     

31   Marias gjesting hos Elisabeth


Comments