Februar 2018

lagt inn 1. feb. 2018, 03:31 av Andreas Rupprecht

«Der hvor Guds Mor er hjemme, trer ikke djevelen inn; der hvor Moderen er tilstede tar ikke uroen over, frykten kan ikke vinne frem.»

Pave Frans, 28. jan. 2018

 

Sitatet er hentet fra en preken i slutten av januar, under en messe i basilikaen Maria Maggiore. Foranledningen var at det berømte ikonet «Beskytter av Romas befolkning» var tilbake på sin plass etter grundig restaurering. I følge tradisjonen ble ikonet ‘skrevet’ av selve den hellige Lukas, men kom til Roma først på 500-tallet.

I sin preken understreket paven Marias virkningsfulle forbønn for oss i vanskelige tider. Han kalte henne for et skjold som beskytter oss og vår tro mot det onde. Vi vet fra før at paven er spesielt betatt av bildet av Maria som holder på med å løsne på alle knuter som oppstår i menneskers liv. At vår samtid er preget av onde krefter, militært, finansielt, politisk, men kanskje aller mest i mediene. Pave Frans har betegnet ‘fake news’ som ‘slangens journalistikk’ siden den har sitt opphav i Edens hage.

Ofte er vi forarget over urett som krenker Guds Lov, krenker de 10 bud. Vi ser mord og vold (5) og seksuell misbruk (6) og rov av land og eiendom (7) og tenker, «Nei, er det ingen som respekterer andre og andres rett lenger!» Men samtidig er så mye av vår underholdning og media verden fokusert på å krenke det 8de bud; det om ikke å bære falsk vitnesbyrd om andre!

Ofte har åndelige skribenter kalt Maria for den andre Eva: hun som sa ‘ja’ istedenfor Evas ulydighet, hun som innledet nådens istedenfor syndens epoke i menneskers historie. I noen av salmene fra middelalderen brukes et ordspill om Gabriels hilsen til Maria, AVE som EVA i revers. Og ‘slangen’ som lokket Eva med i synd i hagen, går et nederlag i møte og skal knuses av Maria. Det er grunnlaget for pavens ord i sitatet over.

Februar begynner med festen for Herrens frembæring i templet og Simeons ord om de lidelsene som Maria ville gjennomgå i kampen mot den Onde. Alt som følge av sitt ‘ja’ til engelen Gabriel. Å ta imot Guds Sønn og følge ham trofast ville koste henne dyrt. En del av oppdraget i katolsk forståelse er at hun lider også i dag sammen med Jesus. De tar del i de lidelsene som Guds Folk gjennomgår, de som er lemmer eller celler på Kristi Kropp, - kirken. Hun som fødte Kirkens hode, går ustanselig i forbønn for dem alle.

Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:

02    Herrens fremstilling i templet, Lk 2,22-40    

03    hl. Ansgar, Nordens apostel       

04    5. søn B, Mark 1,29-39     

11    6. søn B, Mark 10,40-45     

14    ASKEONSDAG, Mt 6,1-6; 16-18                  

18    1.søn fasten, Mark 1,12-15     

25    2. søn fasten, Mark 9,2-10

 

Forslag til forbønn:

  • For journalister og andre som formidler informasjon, at de må kjempe mot løgnaktig ‘fake news’ på alle områder.

  • For alle som har ansvar for de ulike pastorale tjenester i OKB, at Gud må veilede og velsigne dem.

Pavens intensjon:

  • At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå fristelsen til korrupsjon.

Comments