August 2019

lagt inn 31. jul. 2019, 01:24 av Andreas Rupprecht

«For marister var Maria den første som fulgte Kristus i å ‘gi avkall på sitt eget’ (se Fil.2,7) Hun krevd ikke ære og anerkjennelse som hans mor, men fant seg i å være ukjent. Hun var tilfreds med å ikke bli lagt merke til og hun ‘lagde ikke støy’ slik Colin yndet å si.»

Justin Taylor, sm - New Zealand

 

August gir oss to fester som utfordrer vår tro og samtidig styrker vårt håp: Herrens forklarelse (6.aug) og Marias opptagelse i himmelen (15.aug). Begge kan være givende emner å meditere over sammen med Maria.

Tre evangelister (synoptikerne) forteller om Jesu forklarelse på fjellet. Ifølge tradisjonen fant dette sted på Tabor-fjellet (588m) sør i Galilea. Jesu klær ble skinnende hvite i det hans ansikt strålte som solen (Matteus); hans ansikt ble forvandlet for øynene på dem (Markus); han skiftet utseende (Lukas). De fikk se hans herlighet, fikk et glimt av hans guddommelige natur.

Alle tre forteller at disiplene så Mose og Elija komme og tale med Jesus, men bare Lukas forteller hva de snakket om, nemlig hans bortgang og den skjebne han skulle få i Jerusalem. Det er klart at hendelsen var mer enn et forvarsel, en faktisk opplysning. Den var en omsorgsfull forberedelse for å styrke dem under hans lidelse og død.

For oss er det lett å skjønne at Peters forslag var bare vrøvl, - han visste ikke hva han snakket om. Men hva med vår bønn, våre ønsker for eget og andres liv, drømmer for menighet, for kirken? Er det ikke mulig, ja, neste sannsynlig at også vi ikke vet hva vi ber om? Hva skjer med disse ideer når vår bønn blir en bønn med Jesu mor?

Skyen som senker seg over dem er den kjente bibelske tegn på Guds nærvær (Israelittene ble ledet gjennom ørkenen, m.m.) og stemmen gir disiplene klar beskjed om å ha tillit til Jesus uansett hva skjer. Vår bruk av røkelse i messefeiring er liksom et ‘sisat’ og uttrykker vår tro på Guds nærvær i Nattverden.

Hele hendelsen kan være til stor trøst for oss i dag med rykter og prognoser om forestående katastrofer i naturen og tydelig fare for krig flere steder. Hva om vi ber for vår tid, våre samtidige, naturen og verden sammen med Maria? Hva ville det bety for vår prioritering? Vi aner vel at Jesus, som ville styrke sine nærmeste disipler også ville gitt Maria en dypere innsikt i hans oppdrag fra Faderen.

Marias opptagelse i himmelen er en folkekjær fest, men har ofte fått underlige, for ikke å si uheldige, trekk i ulike tradisjoner. Prosesjoner flere steder har utartet seg etter hvert og nordiske turister har vært vitner til ‘tilbedelse’ av vaklende statuer på vei gjennom trange gater sørpå. Også kunstnere har fremstilt saken som et parallell til Jesu himmelfart og skjønnmalt Maria som 30 år yngre! Siden Jesus var noe og tretti da han døde, må hans mor ha vært betraktelig over 50 da hun, etter noen år hos Johannes, forlot denne verden. Altså en eldre dame, som hadde sovnet inn!

Rory Mulligan, sm

 

Fester og søndager:

02   Peter Julian Eymard (tidl. sm, stifter av Sakramentspatrene)    

04   18.søn C, Ev: Lk 12, 13-21 mot grådighet  

06   Herrens forklarelse    

08   Hl Dominikus     

09   hl Teresa Benedicta (Edith Stein)    

11   19.søn C, Ev: Lk 12, 35-40 – tjenere skal være på vakt!   

14   hl Maximilian Kolbe    

15   Marias opptagelse i himmelen    

18   20.søn C, Ev: Lk 12, 49-53 - vil sette verden i brann       

20   hl Bernhard    

22   Marias dronningverdighet     

24   apostelen Bartolomeus      

25   21.søn C Ev: Lk 13, 22-30    

27   hl Monika    

28   hl Augustin     

29   Johannes Døperens martyrdød

 

Pavens intensjon:

  • At alle familier gjennom bønn og kjærlighet stadig klarere må bli ‘skoler for sann menneskelig vekst’.

Forslag til forbønn:

  • At Den hl. Ånd må lede deltagerne på den Europeiske Legmaristers møte i Irland til nye innsikter og tiltak for å spille en effektiv rolle i kirken av i dag.

  • At Gud må velsigne bispesynoden for Amazonas, slik at kirken kan tale de svakes rett mot politiske og kommersielle krefter.

Comments