August 2017

lagt inn 2. aug. 2017, 03:32 av Andreas Rupprecht

Marias verk, - sett fra hengekøya

 

Ferietiden gir oss en pause fra den daglige rutine, lar oss senke skuldrene, og, særlig nå mot slutten, i august innbyr oss til å reflektere over livet vårt. Hvor bærer det hen? Hvem spiller vi på lag med? Hva vil vi fortsatt satse på, hva vil vi droppe? Hva er det som engasjerer oss, gir oss energi og lokker oss til innsats? Hvordan ser det ut, fra hengekøya?

Som kristne er vi kalt til å bidra til Guds rikes komme, - være Jesu disipler. Utfordringen kommer fra Guds Sønn og må sees i sammenheng med hele Guds visjon for oss som individer og som menneskelige familie. De fleste er klare over at det kristne liv ikke skal innskrenkes til kirkegang og bibellesning, ikke begrenses til Herrens dag (om formiddag!) Dette fordi Gud har skapt hele livet og er lykkelig over det han har skapt.

Vi kristne er kalt til å forvalte alle de talentene som er oss betrodd. Vi skal anvende våre ressurser til å tjene Guds verk, bane vei for Guds rikes komme, helbrede alt som er blitt sykt eller skadet og vikle oss selv og vårt samfunn fri fra arvesyndens kvelende tistler. Ja, vi er kalt til å bidra til Guds verk og han har gitt oss Kirken for å veilede, inspirere og nære oss (med ord og sakramenter) underveis.

Hva mener maristene når de likevel snakker om «Marias verk»? Selvfølgelig tenker de ikke på et alternativ til Guds verk, men heller på viktige sider av den som lett kan glemmes og en måte å leve troen etter Marias eksempel. De spør seg ofte: Hva ville Maria prioritert? - i den situasjon de opplever. De tar Jesu mor som forbilde for sin egen tjeneste som Kristi disipler. De vil så gjerne ha øye for folk som mangler vin til livets fest, - i overført betydning. De vil være til støtte for alle som prøver å leve etter evangeliet, men som kan miste motet under livets påkjenninger.

Noen vil innvende at evangeliene gir oss svært lite håndfast om Maria. Likevel vil de som blir inspirert av Jean-Claude Colins visjon for en ny, anderledes kirke vil svare: Lukas og Johannes og de GT tekster som peker på henne gir oss rikelig med verdier, holdninger og prioritering for å la oss ‘lese mellom linjene’. Da blir f.eks. Marias smerte tydelig for oss da Jesus hadde begynt sitt offentlige liv og forkynnelse, kommer hjem til Nasaret og blir avvist av folket. Han hadde vokst opp blant dem, men de prøvde å drepe ham! Evangeliet nevner ikke hans mors smerte med et ord. Er ikke vi kalt til en sorgens bønn i stillhet når vi er vidner til vår tids avvisning av Det glade Budskap? Eller den stigende angst hun må ha kjent mens hun fulgte ham sammen med en liten gruppe kvinner, da de fortalte om hva folk sa eller samtalte om ryktene om myndighetenes motstand?

Lukas forteller at Maria var blant de første troende, - i bønn. Hun fikk ikke noen lederstilling og vi kan vanskelig tro at hun ville ha ønsket den, men hun må ha vært til stor støtte for de bekymrede og engstelige disipler. Er ikke vi kalt til å støtte opp om våre venner som sliter med vanskelige barn, eller et dårlig fungerende ekteskap, eller frustrasjon over lite samarbeid i et menighetsråd, eller står for barnekatekese med lite støtte fra foreldrene, eller presten som føler at han aldri kommer til å lykkes med å møte de troendes krav?

Det er behov for flere marister blant oss. Folk som i bønn og engasjement er villige til å prioritere den delen av Guds verk som kan betegnes som Marias særinteressefelt, «Marias verk». Noe å tenke over i august, mens Kirken ærer hennes opptagelse i himmelen?

Rory Mulligan, sm

 

«Marias kirke står ved foten av korset. Den søker ikke tilflukt i en festning eller et kapell eller i forsiktig taushet, når mennesker blir knust. Den er sårbar både i ord og gjerning. Med ydmykhet står den ved siden av den mest ubetydelige».

Francois Marc, 1990

 

Pavens intensjon:

  • At vår tids kunstnere må bruke sin oppfinnsomme kreativitet til å hjelpe alle med å oppdage skaperverkets skjønnhet.

Forslag til forbønn:

  • At Gud må velsigne alle familier denne måneden og hjelpe dem med alle de utfordringer som følger med slutten på ferietiden.

  • At Gud må være nær alle som lider, er syke eller er i sorg.

 

Fester og søndager:

04 Jean Vianney, legmarist

06 Herrens forklarelse Ev: Mt 17,1-9

08 Hl Dominikus

09 Hl Edith Stein ocd

11 Hl Clara

13 19. søn A Ev: Mt 14,22-33  

14 Hl Maximilian Kolbe   

15 Marias opptagelse i himmelen    

20 20. søn A Ev: Mt 15,13-20   

27 21. søn A Ev: Mt 16,13-20

28 Hl Augustin   

29 Johannes Døperens martyrdød.

 

Sett  X  i kalenderen! Vår lørdagsseminar til høsten blir på den 28. oktober, og Wolfgang Plagge skal innlede om: Marias lovsang og kirkens sang om henne

Comments