Resurse ştiinţifice şi didactice

"Pentru Moisil, Matematica a fost mai mult decât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea lumea, de a-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematică în orice fenomen pe care îl observa.

acad. Prof. Dr. Solomon Marcus

Programe analitice 

  Grafică pe calculator/ Realitate Virtuală | Proiecte-1 Proiecte-2 Proiecte-3 Proiecte-4

 Inteligenţă Artificială | Probl.-Prolog, Proiecte-1, Proiecte-2, Backtr. 

  Birotică şi tehnici multimedia 

 Programare Web 

 Programare procedurala

 Sisteme de operare

  Sisteme de operare(II) 

 Reţele de calculatoare 

 Informatică 

LICENŢĂ: Programă, Probă

  Pseudo-Ecuatii

 

ALGORITM = LOGICA + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )

PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1976 )

SISTEM EXPERT = CUNOASTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

 

MODELARE = CUNOASTERE + REPREZENTARE

LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE

 

 CONFERINŢE

Conferinţa Naţională de Învăţământ-CNIV

 www.cniv.ro

International Conferente on Virtual Learning - ICVL

www.icvl.eu 

http://atlas-conferences.com  www.allconferences.com

 

Adrese utile 

 Technological Knowledge

Virtual Reality
Articole, sinteze, comunicări

 Limbaje si Cunoastere vs. Modelare si Procesare|Conceptul de Algoritm | Fundamentals

Cursuri on-line - http://ebooks.unibuc.ro/informatica.htm

 E-Learning şi Software Educaţional

E-Learning si Software Educational, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, CNIV 2003, Bucureşti

 

Tehnologiile societăţii informaţionale, Virtual Reality, Modelare-Procesare, Gândirea algoritmică, Cursuri on-line, e-Learning si software educational, Proiectarea paginilor Web 

 2010-Către o societate a cunoaşterii-2030 (eLSE 2007)-M.Vlada, R. Jugureanu

OpenGL, The terminology used in the field of  Virtual Learning 

Artificial Intelligence: Backtracking, Prolog, Proiecte-1, Proiecte-2

Centenar Grigore C. Moisil (1906-1973): [link_1]  [link_2] [link_3]

E-Learning şi software educaţional, ziarul "Era comunicaţiilor", Nr. 8/2003, pag. 11 [link]

Gândirea algoritmică - o filosofie modernă a matematicii şi informaticii, "Era comunicaţiilor", nr. 10/2004, pag. 10 [link_1], nr. 9/2004, pag. 5 [link_2]

CNIV 2003, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, prima ediţie- www.fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ - [despre CNIV 2003, "Era comunicaţiilor, nr. 8/2003, pag. 10,  Link]

Conceptul de algoritm-abordare modernă 

 revista Ginfo, GAZETA DE INFORMATICĂ

 •  13/2, februarie 2003 [LINK]
 •  13/3, martie 2003 [LINK]
 •  13/6, octombrie 2003 [LINK]
 •  13/7, noiembrie 2003 [LINK]

Gândirea algoritmică - o filosofie modernă a matematicii şi informaticii, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, CNIV 2003, Bucureşti

Computer Science /  Informatics

Thematic Areas - researchs
 • Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals)

 

 • Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases)

 

 • Web Programming ( HTML, XML, PHP, e-Learning)

 

Major Topics

·  VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR LEARNING (VEL):

 • New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills
 • New software environments for education & training
 • Web & Virtual Reality technologies
 • Educational Technology and Web-Lecturing Technology
 • Advanced Distributed Learning (ADL) technologies
 • Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies
 • Software and Management for Education
 • Intelligent Virtual Environment

·  VIRTUAL REALITY (VR):

 • Computer Graphics and Computational Geometry
 • Algorithms and Programming for Modeling
 • Web & Virtual Reality-based applications
 • Graphics applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences
 • Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs
 • Software Computing in Virtual Reality