Produse software

Un produs software  este un rezultat/produs obţinut în urma unui proces creativ uman, fiind un obiect/istrument utilitar, distinct şi identificabil individual ca element logic şi care există în format electronic pe un suport de memorie magnetică/optică de tip FD (floppy disk), HD (hard disk), CD (compact disk). Formatul electronic al produsului poate reprezenta: un program ce rezolvă anumite probleme, un sistem de operare, un compilator, un interpretor, un program convertor, un program utilitar, un mediu de operare, un mediu de programare, un mediu de rezolvare, o platformă, o procedură, un program editor, un generator de programe, un program ativirus, un document HTML/PHP/ASP,  un program de e-mail, un browser etc.

ALGORITM = LOGICA + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )
PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1976 )
SISTEM EXPERT = CUNOASTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

MODELARE = CUNOASTERE + REPREZENTARE 

LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE

 Matematică şi ştiinţe

 Programare Web

      limbaj HTML, limbaje de scripting client (Java Script, VBScript), server ( Perl, PHP, ASP)

Dezvoltare Web 

01) http://www.mysql.com    Website-ul MySQL
02) http://www.php.net   Website-ul PHP
03) http://www.phpbuilder.com   Resurse pentru programatorii PHP
04) http://php.net    Resurse pentru programatorii PHP
05) http://px.sklar.com    PHP Code Exchange
06) http://www.hotscripts.com  Script-uri pentru Web: PHP, Perl, JavaScript, ASP, VBScript, etc.
07) http://www.devshed.com    Tutoriale scripturi web (inclusiv PHP-to-MySQL)
08) http://www.webmonkey.com          Tutoriale de web (inclusiv unul cu PHP şi MySQL)
09) http://www.javascript.com  JavaScript
10) http://webreference.com     Tehnologii Web: DHTML, JavaScript, etc.
11) http://www.internet.com      Site central pentru o mulţime de alte siteuri dedicate  diverselor tehnologii web
12) http://www.perl.org            Site pentru programatorii şi utilizatorii Perl
13) http://netscape.com  Documentatii şi exemple pentru majoritate tehnologiilor web
14) http://www.worldwidemart.com/scripts  Matt's script archive  - scripturi Perl free:  guestbook, contor, etc.
15) http://javascript.internet.com       Javascript
16) http://www.javascript.com         Javascript
17) http://www.webreference.com    Site pentru dezvoltatorii web
18) http://www.webdeveloper.com   Site pentru dezvoltatorii web
19) http://wsabstract.com     Documentatii Javascript + alte tutorialepentru webdevelopment
20) http://www.interbase2000.com   Site-ul Interbase
21) http://www.wdvl.com      Site pentru dezvoltatorii web (inclusiv tutorialul Javascript for programmers)
22) http://www.4guysfromrolla.com    Diverse despre ASP (inclusiv ASP FAQ)
23) http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2/   Document  Object Model (DOM)  Level 2  Specification 

24) http://www.15seconds.com   Documentatii şi exemple de surse ASP
25) http://www.devhead.com/filters/dhtml    DHTML
26) http://www.dhtmlzone.com    DHTML
27) http://www.otn.co.uk/invaders/    Un joculet arcade în DHTML
28) http://www.asptoday.com   Despre ASP-uri
29) http://www.learnasp.com    Despre ASP-uri
30) http://www.dynamicdrive.com   Scripturi DHTML
31) http://www.xml101.com   Tutoriale XML
32) http://www.w3schools.com/    Tutoriale WEB: asp, html, dhtml, php, xhtml, xml, css, etc.
33) http://www.asp101.com    Despre ASP-uri
34) http://www.devasp.com/    Developers ASP
35) http://www.findtutorials.com   Web director cu siteuri cu tutoriale şi documentatii
36) http://www.thescripts.com/    Scripturi ASP, PHP, DHTML, etc.
37) http://webreview.net    ASP, multimedia, etc.
38) http://www.devguru.com    Web Developers resources - oferă şi download
39) http://www.chilisoft.com   Oferă ASP independent de platforma
40) http://www.waplinks.com   WAP Links
41) http://php4ro.datablocks.net/    Site pentru dezvoltatorii romani de PHP
42) http://www.bursaproiecte.com    Licitaţii software şi web