Main-Home

This is the homepage of Professor Marin Vlada, University of Bucharest

                   WEB:
http://www.ad-astra.ro/marinvlada

http://www.scribd.com/marinvlada 

http://mvlada.blogspot.com

http://picasaweb.google.com/marinvlada/ 

RESURSE

www.joma.org

 CNIV and ICVL Projects

 

http://www.cniv.ro

http://www.icvl.eu

 Learning-Knowledge-Development

virtuallearning.ning.com

 I'm a member of:

http://icvl4all.ning.com

 Imagination-Innovation-Creativy

 "An investment in knowledge always pays the best interes Benjamin Franklin

 "Imagination is everything.  Imagination is more important than knowledge.  For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand" Albert Eistein

 Rezolvarea problemelor

  Utilizarea eficientă a sistemelor de calcul şi a produselor-program reclamă o instruire continuă, atât pentru informaticieni-programatori, cât şi pentru utilizatori

În etapa actuală de dezvoltare ştiinţifică şi tehnică, rezolvarea unei probleme dintr-un domeniu (matematică, informatică, fizică, chimie, etc. ) reprezintă o activitate de creaţie, un raţionament  prin construirea, generarea, descrierea următoarelor procese:

proces demonstrativ (demonstraţia)  care să arate  existenţa unei soluţii sau a mai multor soluţii şi/sau să determine efectiv soluţiile exacte;

proces computaţional (algoritmul) care să codifice un proces demonstrativ, o metodă sau o tehnică de rezolvare în scopul determinării (eventual aproximative) a soluţiilor exacte. (CNIV 2004, M. Vlada)

Limbaje vs. Cunoaştere

Mediile din natură sunt guvernate de Limbaje. Informatica şi Calculatorul utilizează Limbaje artificiale. Astfel se dovedeşte că limbajele există nu numai pentru comunicare, ci mai ales pentru Cunoaştere şi Procesare. (eLSE 2005 şi CNIV 2005, M. Vlada)


Copiii mei  

 George (n. 1986)

Iulia (n. 1981)

 

 • Marin Vlada [ WhoisWho  | www.ad-astra.ro/marinvladaCV (.pdf) ] is a Associate Professor in Computer Science at the University of Bucharest (Romania) [CV-RO (.pdf)], Department of Applied Mathematics and Computer Science, concerned with education and research in Computer Science, in particular Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases, information and knowledge processing), Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals), Web Programming (HTML, JavaScript, XML, SVG) and Educational Technology (New tehnologies for e-Learning, e-Training, e-Skills). He is founder and General Chair of the International Conference on Virtual Learning (ICVL - http://www.icvl.eu). He is founder and General Chair of the National Conference on Virtual Learning  (CNIV - http://www.cniv.ro).  
 • He received Degree in Computer Science in 1978, the Master Degree in Computer Science in 1979 from University of Bucharest, Department of Mathematics and the Ph. D. in Computer Science (1997), both from University of Bucharest, Department of Mathematics and Informatics.
 • From 1979 to 1984 he worked on Computing Center of Municipality Bucharest,  where he worked on software algorithms and programs for CAD. In 1984 he moved to the University of Bucharest, Computing Center, where he worked on formal models for Prolog languages, abstract machine for Prolog (compilation) and algorithms for Computer Graphics using OOP techniques.

 • In 1987 he joinned the newly formed logic programming group at the University of Bucharest and mostly worked on implementation issue for Prolog, such as garbage collection and unification algorithms.  From 1992 he worked on Department of Applied Mathematics and Informatics, where  concerned with education and research in Computer Science.

 • He has written articles in Computer Science as well as their applications to other filds. He is author of the books in Computer Science (http://ebooks.unibuc.ro/informatica.htm).

 • From 2004 he worked on INTUITION Project (Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces), FP6, Contract No IST 507248-2, 2004-2008.

Enciclopedia Personalităţilor din România, 2008

http://www.whoiswho-verlag.ro

TEZA DE DOCTORAT  

           Teza de doctorat, ştiinţa: Matematică, specializarea: Informatică  “Modele pentru explorarea  bazelor de cunoştinţe şi aplicaţii   în inteligenţa artificială” (1997),    

 • ( www.bibnat.ro), conducător  ştiinţific  prof.  dr. Ion Văduva, Facultatea de Matematică şi Informatică, Catedra de Informatică, Universitatea din Bucureşti

 TEME DE CERCETARE

 1. Web-based Education (WBE), Web-based Training (WBT)
 2. Tehnologii si medii virtuale in Realitatea virtuala
 3. Tehnologii E-Learning si software educational
 4. Modele ale programării logice ordonate (OLP)
 5. Modele matematice pentru programarea logică
 6. Algoritmi eficienţi de unificare, sisteme inteligente
 7. Programarea orientata spre obiecte în grafica pe calculator
 8. Reprezentarea şi procesarea cunoştinţelor
 9. Algoritmi eficienţi pentru validabilitatea formulelor
 10. Algoritmi de clipping si reprezentarea obiectelor
 11. Sisteme de programe pentru  calculul rezervelor zăcămintelor de lignit
 12. Modele matematice şi programe pentru testarea şi omologarea medicamentelor
 13. Proiectarea băncii de date urbane (BDU)
 14. Proiectare asistată de calculator în domeniul imbunătăţirilor funciare

 CĂRŢI PUBLICATE

 POZIŢII ACADEMICE, CONDUCĂTOR ŞTIIŢIFIC

ACTIVITATE  ŞTIINŢIFICĂ 

Cărţi donate Facultăţii de Matematică şi Informatică

 http://fmi.unibuc.ro/ro/biblioteca/

  "Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa." Gr. C. Moisil - Computer Pioneer Award of  IEEE Computer Society (IEEE - 1996)

 "NU LUAŢI NIMIC DE BUN, APRIORI, DACĂ PUTEŢI VERIFICA" Rudyard Kipling

 CNIV - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual

ICVL - International Conference on Virtual Learning

ICVL and CNIV Projects

2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

TEHNOLOGII MODERNE IN EDUCATIE SI CERCETARE

ISSN 1844-8933   |   ISSN 1842-4708

 Human development is accomplished by knowledge and learning.” (Vlada, Ţugui) 

https://mindmaps.wikispaces.com/Models, Prof. Margaret Riel, "The promise and perils of Educational Technology", 5.5 Distributed Learning, Pepperdine University, 2008

 http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/,  M. Vlada, Al. Ţugui, "Information Society Technologies -The four waves of information technologies",  The 1st International Conference on Virtual Learning,  ICVL 2006, Models & Methodologies

 (2008) Scientificcommons.org, http://en.scientificcommons.org/marin_vlada

(2008) CiteSeerx.ist.psu.edu, LINK

 

Pseudo-Ecuaţii 

ALGORITM = LOGICĂ + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )
PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1976 )
SISTEM EXPERT = CUNOAŞTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

MODELARE = CUNOAŞTERE + REPREZENTARE 

 LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE