Lista comunicărilor ştiinţifice

"All what is correct thinking is either mathematics or feasible to be transposed in a mathematical model." Grigore C. Moisil (1906-1973)

Contracte, Proiecte, produse software

 • FP6, Contract No IST 507248-2, 2004-2008, Consorţiu Internaţional,   Proiectul INTUITION (Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces) (participarea a 55 organizatii cu 258 cercetatori/specialisti/profesori)
 • Lista proiecte de cercetare
  •    2004-2008: "INTUITION” A Network Of Excellence focused on virtual reality and virtual environments applications for future workspaces", funded by the Research Grant no. FP6-IST-NMP-1-507248-2 of the European Comission, in the Information Society Technologies Programme, under the Sixth Framework Programme – FP6, (coordinator: Institute of Communication and Computer Systems/ ICCS, Greece), partner Faculty of Mathematics and Computer Science Ovidius University of Constanta, http://www.intuition-eunetwork.net, http://www.univ-ovidius.ro/math/
  •    2007-2008:   DEMODEF- Research of Excellence-CEEX , National Authority for Scientific Research “Detectia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent (vârsta între 10 - 18 ani)” , 106/2006 ANCS (coordinator: University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest), http://demodef.googlepages.com/
  •    2006-2007 (code PR-D11-PT00-48/2005),  Research of Excellence-CEEX, National Authority for Scientific Research, (Module: The promotion of participation to research European and international programs: type: Increasing institutional and research programs visibility), The promotion of scientific research concerning: OPERATOR MODELS AND APPLICATIONS, (coordinator: West University of Timişoara, http://modop.uvt.ro/)
   
 •  Contracte finanţate în cadrul unor programe naţionale
  * Nr 154M/ 2009 ANCS, Contract de finantarea a Manifestarilor Stiintifice cu participare Internationala (FP7)- ICVL 2009,  4rth International Conference on Virtual Learning si CNIV 2009, a VII-a Conferinta Nationala de Invatamant Virtual
  * Nr 112/ 2008 ANCS, Contract de finantarea a Manifestarilor Stiintifice cu participare Internationala (FP7)- ICVL 2008,  3rd International Conference on Virtual Learning si CNIV 2008, a VI-a Conferinta Nationala de Invatamant Virtual

 • Proiectarea, conceperea, elaborarea si implementarea Web site-ului oficial al Facultatii de Chimie, (http://www.unibuc.ro/chim) , postat pe site-ul oficial al Universitatii din Bucuresti, versiune 1.0, martie 2003
 • Program EXCEL pentru admiterea la Facultatea de Chimie si pentru formarea computerizata a seriilor si grupelor de studii pentru anul I la Facultatea de Chimie, Universitatea Bucuresti, Catedra de Matematici Aplicate si Informatica (2002) (iulie 2002, publicarea in premiera a rezultatelor pe Internet)
 • Program Dbase/Foxpro pentru formarea computerizata a seriilor si grupelor de studii pentru anul I la Facultatea de Chimie, Universitatea Bucuresti, Catedra de Matematici Aplicate si Informatica (1997-1998)
 • Sistem de programe Dbase/Foxpro, Perfectionarea sistemelor de programe pentru admiterea la Facultatea de Chimie si la Facultatea de Biologie, Universitatea Bucuresti, Catedra de Matematici Aplicate si Informatica (1992-1998)
 • Sistem de programe Fortran si Documentatie de studiu privind pachetul de programe pentru asecarea miniera si urmarirea procesului de asecare a formatiunilor acvifere (sistemul HIDROMIN), (1990), Facultatea de Matematica, CCUB, vol. I,II, 300 pag. (in colaborare cu D. Enachescu)
 • Sistem de programe Fortran si Documentatie de studii privind algoritmii de tip gradient si Monte Carlo utilizati pentru investigarea proprietatilor farmacocinetice ale medicamentelor (sistemul FARMACO), (1990), Facultatea de Matematica, CCUB, 150 pag. (in colaborare cu D. Enachescu)
 • Sistem de programe Fortran, Pascal si C privind teoria fractalilor, Elemente de teoria fractalilor reprezentate grafic cu ajutorul calculatorului (1989), Facultatea de Matematica, CCUB, 100 pag.
 • Abstract Machine for PROLOG Compilation, specificatii de definire si realizare (1989), Facultatea de Matematica, ITC, CCUB (in colaborare cu C. Palade, V. Popa, M. Zimand, R. Niculescu)
 • FARMACO - sistem de cercetare-proiectare asistata de calculator ( in domeniul farmacocineticii (1988), Facultatea de Matematica,CCUB, 200 pag.(in colaborare cu D. Enachescu)
 • Modele formale ale limbajului de programare logica PROLOG (1987), Facultatea de Matematica, CCUB, 80 pag. (in colaborare cu H. Georgescu, R. Nicolescu)
 • Sistem de programe Fortran, Calculul parametrilor hidrogeologici ai forajelor (1987), Facultatea de Matematica, CCUB, 150 pag. (in colaborare cu D. Enachescu)
 • Sistem de programe Fortran, Prelucrarea statistico-matematica cu ajutorul calculatorului a datelor din faza III (studii preclinice) de omologare a medicamentelor, vol. II (1986), Facultatea de Matematica, CCUB, 200 pag., (in colaborare cu D. Enachescu)
 • Pachet de programe Fortran pentru calculul automat al rezervelor zacamintelor fara limite naturale distincte si analiza economica in mai multe variante de continut limita (1986) , Facultatea de Matematica, CCUB, 100 pag.
 • Sistem de programe Fortran, Prelucrarea statistico-matematica cu ajutorul calculatorului a datelor din faza III (studii preclinice) de omologare a medicamentelor, vol. I (1985), Facultatea de Matematica,CCUB, 200 pag., ( in colaborare cu D. Enachescu)

 

Conferinţe, Simpozioane, Seminarii 

 • • eLSE 2009, International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education","Carol I" National Defense University (http://adl.unap.ro ), April 9-10, 2009
  •eLSE 2008, International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education","Carol I" National Defense University (http://adl.unap.ro ), April 10-11, 2009
  • ICL 2007 Conference in Villach - International Conference, Interactive Computer Aided Learning, Carinthia Tech Institute Villach, Austria, September 26-28, 2007, www.icl-conference.org
  • ICVL 2007, 2nd International Conference on Virtual Learning, Romania, 2007 (Faculty of Mathematics and Computer Science, Ovidius University of Constanta, october 26-28, http://www.icvl.eu/2007/)
  • International Workshop, European Technology Platform “Services and Software
  Architectures, infrastructures and engineering for enhancing EU Citize’s Quality
  of Life”, Romanian Academy, May 18, 2007, Bucharest, Romania, Networked
  and Electronic Media - www.nem-pt.ro, http://www.nem-initiative.org
  • VRRM 2007, 1st International Workshop on Virtual Reality in Rehabilitation
  Medicine, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest,
  Romania (www.icvl.eu/2007/vrrm ), September 24-25, 2007
  • eLSE 2007, International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education","Carol I" National Defense University (http://adl.unap.ro ), April 12-13, 2007
  • CNIV 2007, A V-a Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Faculty of Mathematics and Computer Science, Ovidius University of Constanta, october 26-28, 2007 http://www.cniv.ro/2007/
   
 • e-Learning - realizari si perspective, Conferinţă organizată la Universitatea Româna-Americană, Facultatea de Informatică Managerială ; 9 noiembrie 2006, Bucureşti (Conferinţă susţinută împreună cu prof. Radu JUGUREANU, SIVECO România SA)
 • Information Society Technologies - The four waves of information technologies, Proceedings of the 1st International Conference on Virtual Learning, (Eds: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici) ), october 27th-29th, 2006, Bucharest University Press, ISBN 973-737-218-2 978-973-218-5 (www.fmi.unibuc.ro/icvl/2006)(with Al. Tugui)
 • De la teorema lui Green la geometria computaţională, CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, 2006 (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu,  D.M. Popovici) (ISSN 184 - 4708) (http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/), pag. 19-32
 • Grigore C. Moisil (10.01.1906-21.05.1973) – Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (1996), CNIV-2006, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a IV-a, 27-29 octombrie 2006, Editura Universitatii din Bucuresti, 2006 (Editori: M. Vlada, Gr. Albeanu, D.M. Popovici) (ISSN 184 - 4708) (http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/), pag. 19-32
 • Programe si proiecte europene si internationale privind Virtual Learning, Conferinta Nationala de Software Educational, CNSE 2006, ARRE, Brasov, 6-7 mai 2006,(www.cnse.ro)
 • Virtual Learning - Virtual Reality, Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala, sectiunea E-Learning si Software educational, Sectiunea 9, Universitatii Nationale de Aparare,  Bucuresti, 13-14 aprilie 2006,(www.unap.ro)
 • INTUITION - Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments applications for Future Workspaces , TEPE 2005, Proceedings of the Symposium "Educational Technologies on Electronic Platforms in Engineering Higher Education " 27 - 28 May 2005, Bucharest, Technical University of Civil Engineering of Bucharest (www.utcb.ro)
 • Suprematia limbajelor in domeniul procesarii informatiilor si cunostintelor, Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala “Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI”, sectiunea E-Learning si Software educational, Universitatea Nationala de Aparare, Bucuresti, 14-15 aprilie 2005 (www.unap.ro)
 • Tehnologiile societatii informationale, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 • Limbaje si Cunoastere versus Modelare si Procesare, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 • INTUITION - Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments applications for Future Workspaces, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational, Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 • Managementul universitar - Transparenta, Eficienta, Comunicare, Calitate, CNIV-2005, Virtual Learning-Virtual Reality, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software si Management Educational , Editia a III-a, 28-30 octombrie 2005, Facultatea de Matematica si Informatica, Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2005/)
 • Tehnologiile societatii informationale - principii si proiecte europene, CNSE 2005, A III-a Conferinta Nationala de Software Educational, Brasov, 14-15 mai 2005 (www.cnse.ro; www.arre.ro)
 • Realitatea Virtuala (Virtual Reality), tehnologie moderna a informaticii aplicate, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) (in colaborare cu M. D. Popovici)
 • Maple and MapleNet- integrated solutions for Web based learning in matematics, Science and Engineering, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/)
 • Abordarea moderna a conceptului de algoritm, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/)
 • Conceptia, proiectarea si elaborarea unui Web Site, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia a II-a, 29-31 octombrie 2004, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/)
 • Gandirea algoritmica - o filosofie moderna a matematicii si informaticii, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)
 • E-Learning si Software educational, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Facultatea de Matematica si Informatica, (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)
 • Software educational pentru informatica pe Web site-ul Universitatii din Bucuresti, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferinta Nationala de Invatamant Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Bucuresti (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)
 • Cursuri on-line pentru invatarea utilizarii calculatorului, Conferinta Nationala ”e-Learning Educatie si Internet”, editia I, Universitatea din Bucuresti, Departamentul CREDIS, 3-5 iulie 2003 (www.credis.ro/)
 • Software educational-Rezolvarea problemelor cu Eureka, Simpozionul “ Tehnologii educationale pe platforme electronice in invatamantul ingineresc”, Universitatea Tehnica de Construcrii Bucuresti, 2003 (www.utcb.ro)
 • OLP Models, Prima Conferinta de Informatica Teoretica si Tehnologii Informatiei, Constanta, mai 2000 (www.univ-ovidius.ro)
 • Complexitatea algoritmilor de unificare, Sesiunea anuala de Comunicari Stiintifice, Facultatea de Matematica, 28-30 nov. 1996
 • FARMACO - sistem de cercetare-proiectare asistata de calculator in domeniul farmacocineticii, Lucrarile Sesiunii stiintifice "SISTEME DINAMICE - aplicatii in stiinta si tehnica", ACADEMIA ROMANA, Odorheiul Secuiesc, 1989 ( in colaborare cu D. Enachescu)
 • FARMACO - cercetare-proiectare  in domeniul farmacocineticii, Lucrarile celui de-al VII-lea COLOCVIU DE INFORMATICA, IASI, octombrie 1989 (in colaborare cu Denis Enachescu)
 • Pachet de programe pentru calculul rezervelor zacamintelor fara limite naturale distincte, Lucrarile Sesiunii stiintifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITATII BUCURESTI, 20-21 februarie 1987
 • PROLOG - limbaj de programare logica, Lucrarile Sesiunii stiintifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITATII BUCURESTI, 20-21 februarie 1987
 • Program pentru modelarea matematica a calculului in topogeodezie, Lucrarile celui de-al V-lea COLOCVIU DE INFORMATICA, IASI, octombrie 1985
 • Algoritmi pentru aducerea unuui digigraf ireductibil la forma reductibila, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, Facultatea de Matematica, mai 1978
 • Puncte fixe ale unor operatori in spatiul limbajelor, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, Facultatea de Matematica, mai 1978