Funcţii, conducător ştiinţific

"Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu fac matematică fiindcă imi face plăcere. Aceasta e marele noroc al matematicienilor. Pot fi folositori societăţii făcând ceva care pentru ei personal e o bucurie. Un matematician face matematică, fiindcă vede în matematică ceva care îl tulbură, îl face să gândească, să mediteze, să viseze." Gr. C. Moisil (1906-1973)

Funcţii academice şi profesionale  

 

 • Cercetător ştiinţific II, Centrul de Cercetări în Informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti
 • Conferenţiar (2001 – prezent)  Catedra de Matematici Aplicate şi Informatică, Facultatea  de Chimie, Universitatea din Bucureşti  
 • Lector  titular (1993 - 2001),  Catedra de Matematici Aplicate şi Informatică 
 • Lector suplinitor (1992 - 1993), Catedra de Matematici Aplicate şi Informatică, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti 
 • Analist principal III (1989 - 1992), Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB) 
 • Analist-programator  (1984 - 1989), Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti 
 • Programator (1979 - 1984), Centrul de Informatică şi Organizare Bucureşti (CINOR) 


 Comunitatea internaţională

 • participant la INTUITION Project (Network of Excellence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces), FP6, Contract No IST 507248-2, 2004-2008 (http://www.intuition-eunetwork.net) 
 • General Chair, International Conference on Virtual Learning - ICVL 2006 (http://www.fmi.unibuc.ro/icvl/)
 • participant la Proiectul CEEX-modulul III, PR-D11-PT00-48, 2006-2008, "Promovarea cercetarii stiintifice pe tema:Modele operationale si aplicatii", MODOP  (in parteneriat cu Universitatea de Vest Timisoara)
 • biografia inclusă în Who’s Who in the World 2001-2006 
 • reviewer of Korean Journal of Computation and Applied Mathematics
 •  reviewer of  ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers
 • reviewer of  Bulletin of PG University of Ploiesti, Mathematics, Informatics, Physics Series, http://bulletin-mif.unde.ro/ 

  DOMENII DE COMPETENŢĂ

  •    Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals)
  •    Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases, information and knowledge processing)
  •    Web Programming and Web Technologies (HTML, JavaScript, XML, SVG)
  •    Educational Technology and Virtual Learning (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills)
   

Comisii de concurs / de doctorat 

 •  Comisia de doctorat de la Universitatea "Petrol-Gaze" Ploieşti pentru sustinerea tezei d-nei Gabriela Moise «Sistem software pentru instruirea online cu aplicatie in invatamantul universitar de informatica», 2006
 • Comisia de doctorat PUB pentru sustinerea tezei d-lui M.D. Popovici «Modelarea spatiului in universuri virtuale», 2004 
 • Preşedinte al Centrului Zonal de Evaluare (Bacalaureat): CZ100 Voievodul Mircea" , Târgoviste, 2006; Preşedinte al Comisiei de Bacalaureat: Colegiul “Al. Odobescu”, Piteşti (1998), Gr. Scolar “Petrol”, Campina (2001), Gr. Scolar “Toma Socolescu”, Ploiesti (2002) 
 • Concursul Naţional de Informatică (faza municipală, 1993-1996) 
 • Juriul Internaţional al Concursului de Informatică al  Ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Cluj-Napoca, 1994)
 • Concursul organizat de M.E.N. pentru ocuparea catedrelor vacante de informatică (1993) 
 • Juriul Internaţional al Balcaniadei de Informatică (Constanţa, 1993)

 

Conducător ştiinţific, Comitete ştiinţifice

 • Apartenenta comitete, redactii nationale si internationale
  •    Biografia inclusă în  “Enciclopedia Personalităţilor din România” (http://www.whoiswho-verlag.ro), 2008 (pag. 1400) şi în “Who’s Who in the World 2001-2005",  în “2000 Outstanding intellectuals of the 21st century, first Ed.” Cambridge England
  •    Founder and Chairman of International Conference on Virtual Learning (ICVL), Romania, www.icvl.eu:  “2010 - Towards a Learning and Knowledge Society – 2030”  (from 2006)
  •    Founder and Chairman of National Conference on Virtual Learning (CNIV), Romania, www.cniv.ro :” News Technologies in Education and Research” (from 2003)
  •    Editor for Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1844-8933 , from 2006
  •    Editor for Proceedings of the National Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1842-4708, from 2003
  •    Member of the Scientific Committees of the International Scientific Conference eLSE "eLearning and Software for Education", "Carol I" National Defense University, http://adl.unap.ro (from 2005)
  •    Member of the Scientific Committees/ program committees of the International Workshop, European Technology Platform “Services and Software Architectures, infrastructures and engineering for enhancing EU Citize’s Quality of Life”, Romanian Academy, 2007, Networked and Electronic Media  - www.nem-pt.ro, http://www.nem-initiative.org
  •    Member of the Scientific Committees/ program committes of the International Workshop on Virtual Reality in Rehabilitation Medicine, University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila" Bucharest, Romania (www.icvl.eu/2007/vrrm), 2007
  •    CeRVA member- Virtual and Augmented Reality Research Laboratory, http://www.univ-ovidius.ro/cerva/
  •    Referee for papers of Korean Journal of Computation and Applied Mathematics,  Artificial Intelligence Review - Kluwer Academic Publishers (from 2001)
  •    eContent Manager and Coordinator for ICVL and CNIV Projects: http://www.icvl.eu and http://www.cniv.ro  (from 2003)
  •    Marin Vlada created the professional network (Education, Research, Training) on Ning (www.ning.com)“Learning - Knowledge – Development”: Virtual Learning - Virtual Reality: Models, Technologies and Software Solutions, http://virtuallearning.ning.com/
  •    Reviewer of Korean Journal of Computation and Applied Mathematics
  •    Reviewer of  Artificial Intelligence Review, Kluwer Academic Publishers
   
 • preşedintele Comitetului de organizare al Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual CNIV, 2003-2006, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică (http://fmi.unibuc.ro/cniv/, http://fmi.unibuic.ro/ro/cniv_2005)
 •  prefata  la cartea "Pagini Web cu JavaScript" de Diana Elena Diaconu, Editura EduSoft, 2006; coperta 
 • membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale "e-Learning şi software educaţional", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 2005, 2006 (http://adl.unap.ro) 
 •  Pregătirea Lotului olimpic al elevilor pentru Olimpiada Internaţională de Informatică (1993-1998) 
 • Lucrări de absolvire (Colegiul de Informatică, Universitatea din Bucureşti) 
 • Lucrări de licenţă (Catedra de Informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică)
 •  Lucrări de disertaţie (Cursul postuniversitar de informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică) 
 • Articole şi comunicări ştiinţifice de informatică 

Enciclopedia Personalităţilor din România, ediţia 2008

 • VLADA MARIN - http://www.whoiswho-verlag.ro/strony/x/kundenbereich/379.php

  Computer Science /  Informatics

   

  Thematic Areas - researchs
  • Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals)

   

  • Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases)

   

  • Web Programming ( HTML, XML, PHP, e-Learning)

   

  Major Topics

  ·  VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR LEARNING (VEL):

  • New technologies for e-Learning, e-Training and e-Skills
  • New software environments for education & training
  • Web & Virtual Reality technologies
  • Educational Technology and Web-Lecturing Technology
  • Advanced Distributed Learning (ADL) technologies
  • Innovative Web-based Teaching and Learning Technologies
  • Software and Management for Education
  • Intelligent Virtual Environment

  ·  VIRTUAL REALITY (VR):

  • Computer Graphics and Computational Geometry
  • Algorithms and Programming for Modeling
  • Web & Virtual Reality-based applications
  • Graphics applications for education & training, business, medicine, industry and other sciences
  • Scientific Web-based Laboratories and Virtual Labs
  • Software Computing in Virtual Reality

  Computing and Informatics- The University of Edinburgh

  Informatics is the study of information computation and communication in computers and in natural systems such as brains, genes and living cells

Degrees in this subject - http://www.ed.ac.uk/studying