Dr. MARIN VLADA


This is the homepage of Professor Marin Vlada, University of Bucharest


Locations of visitors to this page

2010: New Technologies in Education and Research, Academic Publishing, ISBN 978-3-8433-6391-4

"Learning from our succeses not our failures" (2009, MIT- E. Miller, M. Histen, A. Pasupath)

"Învăţăm mai multe din succesele noastre şi nu din eşecuri" (2009, MIT- E. Miller, M. Histen, A. Pasupath)

"Natural environments are ruled by languages. Computer Science use artificial languages. Languages exist therefore, not for communication purposes alone, but particullarily for knowledge and processing” (2005, M. Vlada)

 LEARNING: "Human development is accomplished by knowledge and learning." (Vlada, Ţugui-ICVL 2006)  

SCIENCES: "Sciences are models and virtual representations of knowledge." (CNIV 2008, M. Vlada)

 

LIMBAJELE: "Mediile din natură sunt guvernate de Limbaje. Informatica şi Calculatorul utilizează Limbaje artificiale. Astfel se dovedeşte că limbajele există nu numai pentru comunicare, ci mai ales pentru Cunoaştere şi Procesare." (eLSE 2005 şi CNIV 2005, M. Vlada)

 MATEMATICA: "Dacă Matematica nu ar fi fost "nimic nu ar fi fost": nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonart, să viseze şi să fie fericit" (31 ianuarie, 2010, M.V.)

PROFESORUL: "Un rol primordial în promovarea unei discipline în rândul tinerilor îl are profesorul. Acesta trebuie să îşi îndeplinească menirea de Dascăl prin folosirea metodelor didactice şi pedagogige cele mai adecvate descoperirii studierii disciplinei respective de către câţi mai mulţi elevi şi studenţi. Dascălul trebuie să vadă în elevii săi nu "elevi buni" şi "elevi slabi", ci "elevi" ce trebuie să fie îndrumaţi să-şi descopere aptitudinile către domeniile cunoaşterii şi să fie încurajaţi să parcurgă "step by step" tainele învăţării şi descoperirii cunoaşterii ştiinţifice". (1 februarie 2010, M.V.)

E-mail and Web address

  • marinvlada[at]yahoo.com | marin.vlada[at]g.unibuc.ro |  marinvlada[at]gmail.com | vlada[at]fmi.unibuc.ro  

University Education

  • Degree: PhD in Mathematics - Computer Science, Faculty of  Mathematics and Computer Science, University of Bucharest (1997)  | Doctorat în Informatică (1997)
  • Degree: MSc in Computer Science - Graduate Studies in Computer Science, University of Bucharest (1979) |  Disertaţie în Informatică - specializarea "Limbaje specializate"(1979)

Research interests | Teaching

ACADEMIC POSITION  | BOOKS  |  ARTICLES  |  CITATIONS  |  SCIENTIFIC  PAPERS

READ MORE (DETALII)


Resources: Research and Teaching

  ştiinţifice/didactice | produse software | virtual reality | feedback & Blogmarin vlada's Blog | licenţă - BAC                                                                                     

 READ MORE (DETALII)

  • Sisteme de operare - Fundamente, utilizare, tehnici client-server [carte publicata, cursuri predate] 
  • Metodica predarii informaticii  - Aspecte didactice, metodologice si pedagogice [cursuri predate]
  •  Informatica - Windows, Word, Excel, Internet, Power Point, Front Page [carte publicata, cursuri predate]

 

CNIV and CNIV Projects - Management of Research Projects

 "NU LUAŢI NIMIC DE BUN, APRIORI, DACĂ PUTEŢI VERIFICA"  Rudyard Kipling

CNIV - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual

ICVL - International Conference on Virtual Learning

[RAPORT]

ALGORITM = LOGICĂ + CONTROL ( R. Kowalski 1979 )
PROGRAM = ALGORITM + STRUCTURI DE DATE ( N. Wirth 1975 )
SISTEM EXPERT = CUNOAŞTERE + METAINTERPRETARE (Sterling 1984 )

MODELARE = CUNOAŞTERE + REPREZENTARE
©

 LIMBAJE = PROCESARE + INTERPRETARE ©