Сучасний дизайн

У нашій школі працює гурток сучасного дизайну. Я є його керівником.

На заняттях гуртка, учні  навчатимуться створювати м'які іграшки, прикраси та аксесуари різними методами: валяння, печворк, штампування, вишивання. В процесі занять — малювання ескізів, розробка шаблонів різних моделей іграшок, розкрій тканини, ручне пошиття та оздоблення виробів. Під час такої творчості використовуватимуть різноманітні матеріали: тканини, стрічки, мотузочки, нитки, фетр, бісер, намистини, фурнітуру та ін.).

Майбутні дизайнери створюють розгортки й перетворюють плоскі форми в об’ємні, створюють цікаві макети геометричних фігур, які розкладаються в більш складні.

Дизайн – це наука. Якщо шукати аналог дизайну серед інших наук, то, на думку майстрів дизайну, ця наука ближча до філософії, ніж до математики. У дизайні існують загальноприйняті правила й принципи. Та в той же ж час дизайн і його сприйняття досить суб’єктивні. Більша частина дизайну – утилітарна та практична. 

Термін "дизайн" з’явився в нашій країні порівняно недавно. До цього проектування речей назвалося "художнім конструюванням", а теорія створення речей – "технічною естетикою". У перекладі з англійської "дизайн" означає малювання.

Крім того, в нашій школі основи дизайну в основному вивчаються на уроках праці й образотворчого мистецтва.

       

Основна мета гуртка «Сучасний дизайн»:

 • оволодіння інформацією про професії в різних видах дизайну: графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн середовища;
 • розвиток особистості майбутнього дизайнера засобами психології художньо-технічної творчості;

Переглянути деякі роботи гуртківців (фотоальбом)

 • оволодіння знаннями про особливості та зміст професійної діяльності фахівців, які пов’язані з художнім проектуванням;
 • пропедевтичне засвоєння змісту і сутності етапів художнього проектування, засвоєння етапів навчального проектування;
 • реалізація особистого творчого потенціалу в процесі виконання індивідуальних та колективних творчих проектів;
 • оволодіння компетенціями навчального проектування.

  Ми займаємося вирішенням таких завдань:

розвиток творчих здібностей;
засвоєння учнями знань з суміжниж предметів:
оволодіння сучасною понятійною та термінологічною словниковою базою;
варіативних і альтернативних способів пошукової роботи з інформаційними джерелами знань;
основних професій у різних видах дизайну (графічного дизайну, WEB-дизайну, промислового дизайну, дизайну середовища,;
основ організації та планування діяльності в умовах реального виробництва;
організації робочого місця дизайнера, конструктора технолога, робітника експериментальної технологічної лінії, макетного цеху, мистецтвознавця;
правил безпеки праці;
формування в учнів умінь і навичок, компетенцій;
виховання загальної культури учня;

Видео YouTube


 • ознайомлення з історією дизайну, особливостями  національного етнодизайну;
 • використання в навчальному процесі сучасних традиційних та інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;

 • реалізація ефективних педагогічних умов для розвитку художньо-технічної творчості особистості проектувальника, його самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;
 • набуття навчальних проектно-технологічних, презентаційних компетентностей;

Видео YouTube


Підсумкові заняття передбачають підготовку до презентації та презентацію творчих проектів, як остаточне виявлення компетентності старшокласників в проектуванні, виготовленні і презентації творчого проекту.

У процесі занять широко використовувати міжпредметні зв’язки з навчальними предметами: інформатика, креслення, фізика, математика, біологія, хімія, охорона праці та БЖД.

Відомо, що процес пізнання необхідно починати з перших кроків навчання. Проблема полягає тільки в тому, що навчальними планами відводиться мало годин на освітню галузь "Мистецтво". Наша школа, як і раніше, орієнтована на розвиток переважно раціонального мислення.

У багатьох країнах нові підходи та напрямки до виховання дітей у школі – естетизація праці, тобто синтез мистецтва й виробництва, а також сучасний дизайн. У японській системі освіти запроваджено щоденні заняття дітей мистецтвом.


Марина Ігорівна Зубко, керівник гуртка


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. http://studentam.net.ua/content/view/7526/97/
 2. Закон України "Про освіту". – Відомості Верховної Ради, 1991. – № 34. – С. 56.
 3. Холмянский В.И. и др. Дизайн. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
 4. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі. – К.: Радянська школа, 1990. – 192 с.
 5. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.
 6. Чарівний пензлик. Книга для вчителя: Авторські уроки образотворчого (візуального) мистецтва в 5-7 класах / Упоряд. Ж.С. Марчук, О.В. Ночвінова. – Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2005. – 192 с.
 7. Робоча книга вихователя / Укладачі О.І. Тимчишин, В.І. Уруський. – Тернопіль: ТОІППО, 2000.–Вип. 1 – 300 с.