Znacenje imena

ime: MARIJA

Značenje:
Srpsko, biblijsko ime. Potiče iz latinskog "Maria", izvorno iz starohebrejskog "m-r-u-m" (Mirjam/Marjam) u značenju "voljena, ljubljena, željena". U prošlosti je bilo razlike u najranijim prevodima biblijskih tekstova. Prvobitan grčki crkveni prevod je "Miriam", a evanđelski (od 7.v.n.e.) "Mariam" što je dovelo do pojave i drugačijeg tumačenja i to "suza, prkosna, uporna, opora, trpka, gorka". Naši istorijski izvori ne pružaju dovoljno podataka na osnovu kojih bi se moglo zaključiti kada se kod nas počelo javljati i u kojoj meri je bilo zastupljeno u narodu. Izvesno je međutim, da datira u daleku prošlost o čemu svedoči davnašnja izvedenica (hipok) Mara, koje je od najranijih vremena postalo samostalno (lišeno hipokorističnog prizvuka) i veoma je rašireno na prostorima Balkana. Od ovog imena izvedena su imena Mara, Marijan, Marijana, Marijela, Marijeta, Marijojla, Marijola, Marika, Mariola, Marislav, Marica, Marjan, Marula, Maruška, Maša, Mašan, Mašinka, Mašo, Meri, Mia, Mija i Molka. Kalendarsko je ime

 

. Ime: MATEJA - MATIJA

Značenje:
Srpsko, biblijsko ime. Oba imena su naš oblik iz latinskog "Matthaeus (Matej), Matthais (Matija)". Po biblijskom predanju Mateja je jedan od četvorice jevanđelista a Matija je apostol koji je došao na mesto Jude Iskariotskog. Otuda razlika između njih već u grčkim i latinskim prevodima Biblije. Tvrdnja da je jedno ime ekavski a drugo ijekavski oblik istog imena nije dovoljno zasnovana. Oba imena su kalendarska. Od ovih imena izvedena su imena Mata i Mato.

 

Ime: MILAN - MILICA - MILKA - MILOŠ - MILUTIN

Značenje:
Starosrpska imena. Naslanjaju se na prastari sveslovenski koren "mil, mio, mili" vrlo produktivan u slovenskim imenima. Smatra se da su u dalekoj prošlosti izvedena iz prastarih složenih imena tipa Miloslav, Milomir i dr. Ime Milan je posvedočeno u mnogim pisanim istorijskim izvorima još u prednemanjićko doba. Pretpostavlja se da su ga od nas preuzeli drugi slovenski narodi, naročito Hrvati, Slovenci, Česi i Slovaci. Ime Milica je jedno od naših nastarijih ženskih imena. Zabeleženo je još pre carice Milice, žene cara Lazara, ali upravo zahvaljujući njoj postalo je popularno. Ime Milka datira u daleku prošlost. Stoji zabeleženo u jednoj dubrovačkoj ispravi iz 14. veka što svedoči o njegovoj starini, gde je zapisano kao Milcha, što se moglo čitati i kao Miljka. Ime Miloš je potvrđeno u pisanim pomenicima još u 13. veku. Posle viševekovnog tavorenja postalo je ponovo popularno u vreme romantičarskog oživljavanja nacionalne istorije polovinom 19. veka, zahvaljujući slavi Miloša Obilića, najvećeg junaka Kosovskog ciklusa narodnih epskih pesama, koji je po narodnom predanju u boju na Kosovu ubio turskog cara Murata i bio pogubljen. Ime Milutin pominje se još u 9. veku u imenu čelnika u vojsci kralja Radoslava. Od Nemanjićkog doba ostalo je pozanto po kralju Milutinu koji je bio najveći zadužbinar i graditelj od svih srpskih vladara srednjeg veka. Od ovih imena izvedena su imena Mila, Milana, Milanija, Milanko, Milanče, Mile, Milen, Milenka, Milenko, Milentije, Mileta, Milika, Milinko, Milkan, Milkica, Milo, Miloica, Miloje, Milojica, Milojka, Milojko, Milonja, Milun, Miluna, Milunika, Milunka, Milutinka, Milča, Milša, Milja, Miljan, Miljana, Miljenko, Miljko, Miljojka i Minja.

 

Ime: NATALIJA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz latinskog "Natalia", izvorno iz "natalis" u značenju "Božić, dan Hirstovog rođenja". Otud "dies natalis" u značenju "dan rođenja" ili "humus natalis" u značenju "domovina". Obično se nadevalo detetu rođenom na dan Božića. Kasnije tokom vremena ta veza je izgubljena pa se naprosto davalo detetu prema ukusu roditelja. Kalendarsko je ime. Od ovog imena izvedena su imena Nata, Nataša i Natka.

 

Ime: NEMANJA

Značenje:
Staro slavenosrpsko ime. Izvodi poreklo od slovenske osnove "maniti" na negacijom. Prema rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti, "maniti" je varijatna glagola "mamiti" što bi moglo da znači "privlačiti, biti privlačan". Ovo ime datira u daleku prošlost. Prvi put je zabeleženo kad je za raškog župana došao Stefan Nemanja, rodonačelnik dinastije Nemanjića. Počev od tada, u narodu je važilo za vladarsko ime pa se po narodnoj tradiciji izbegavalo njegovo davanje običnim ljudima.

 

Ime: NINA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog "Nina" koje može biti: ženski oblik od "Ninos" (Ninus) što je bilo ime legendarnog osnivača Asirskog carstva, muža Semiramide, ili od "Nina2 to je skraćeno od "loan(nina)" u značenju "nosilac svete blagodeti". Postoji mišljenje da je tepanje od Ninoslav, Antonina ili Katarina. Kalendarsko je ime.

 

Ime: NIKOLA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog "Nikolaos", "nikao" u značenju "pobeđivati" + "laos" u značenju "narod". Rasprostranjeno je kod svih evropskih naroda od najstarijeg vremena do danas zahvaljujući istaknutom korifeju i arhijereju iz maloazijske pokrajine Likije čije je ime ušlo u hrišćanski kalendar. Ime je od najranije prošlosti nosilo nekoliko papa, ruskih careva, kraljeva, prinčeva, vojskovođa i veliki broj drugih velmoža. U 11. veku kult Svetog Nikole je bio podstaknut na Balkanu prenosom njegovih moštiju u Bari. U našem narodu kult Svetog Nikole raširen je od starine, što potvrđuje i činjenica da je Sveti Nikola najčešća porodična slava. Od ovog imena izvedena su imena Kola, Kole, Kolja, Nikica, Niko, Nikoleta, Nikolija, Nikolina i Nine.

 

Ime: NENAD

Značenje:
Staro slavenosrpsko zaštitno ime. Nastalo je od osnove "nenadan". U prošlosti kada se još verovalo da reč ima dejstvo magije, nadevalo se detetu u funkciji odvraćanja zlih sila koje mimoilaze iznenada rođeno dete jer mu teško mogu nauditi. Obično se daje detetu kome se roditelji nisu nadali

 

Ime: SENA - SENKA

Značenje:
Ime domaćeg podrijetala. Imenica "senka, sena", u prenosnom značenju "biti u okrilju, zaštićen", uzeta je za lično ime. Može biti i tepanje od Ksenija i Poliksena.

 

Ime: TEODOR - TEODORA - FEODOR

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Ime Teodor potiče iz grčkog "Theodoros: theos (Bog) + doron (dar)", ili iz starohebrejskog "Ionathan" u značenju "dar božiji". Nosili su ga dva nikejska cara i tri despota. Po narodnoj tradiciji nadevalo se detetu koga su roditelji dugo i željno očekivali pa ima ga napokon Bog dao. Teodora je ženski oblik imena Teodor. Primili smo ga u novije vreme pod uticajem zapadnih jezika i kulture. Kalendarsko je ime. Ime Feodor je ruska varijanta iz grčkog "Theodoros". Od ovih imena izvedena su imena Tiodor, Toda, Tode, Todo, Todor, Toša, Toško, Tošo i Fedor.

 

Ime: TAMARA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Izvodi poreklo iz starohebrejskog "tamar2 u značenju "palma (urma)". Po uticajem ruskog jezika i kulture postalo je u novije vreme izuzetno popularno. Rusi su ga primili od Gruzina kod kojih je postojalo od starine. Naime, Tamara je bila gruzinska carica od 1184 - 1213. godine, na vrhuncu moći srednjevekovne Gruzije, opevana u narodnim pesmama, savremenica Nemanje i Stefana Prvovenčanog.

 

Ime: UROŠ

Značenje:
Staro slavenosrpsko ime. Izvodi poreklo iz mađarskog "ur" (gospodin) + slovački nastavak "oš" (kao u Miloš, Dragoš i dr.). Može biti i da je nastalo po nazivu evropskog bizona zvanog "tur, ur, urox ili aurochs" čija se glava, kao simbol snage i muževnosti, nalazi na mnogim istorijskim grbovima. Ovu tezu potkrepljuje i to što su i Sloveni i drugi evropski narodi od davnina davali lična imena po životinjama, što je verovatno imalo totemističko značenje. U narodnu onomastiku ovo ime se ukorenilo od najranijih vremena o čemu svedoče mnogi istorijski pomenici i srednjevekovni popisi stanovništva. u narodnoj tradiciji dugo je važilo za vladarsko ime pa se zbog toga u prošlosti izbegavalo njegovo davanje običnim ljudima. Kalendarsko je ime.

 

Ime: SVETLANA

Značenje:
Staro slavenosrpsko ime. Izvodi poreklo od korena "svetlost" u prenosnom značenju "koja zrači, svetli, obasjava, koja je čista, besprekorna". Može biti da je prvobitno nastalo ime Svetlan prevodom iz grčkog "Photios" u značenju "osvetljavati" a potom iz njega izveden ženski oblik Svetlana. Ime Svetlana je potvrđeno u Sopoćanskom pomeniku iz 15. i 16. veka, što svedoči o njegovoj starini. U dalekoj prošlosti od nas su ga preuzeli Rusi kod kojih je vekovima bilo zastupljeno gotovo podjednakim intenzitetom. Kod nas to nije bio slučaj jer je tek u novije vreme postalo popularno i to pod ruskim uticajem. Od ovog imena izvedena su imena Svetlan, Svjetlan i Ceca.

 

Ime: LJUBOMIR

Značenje:
Staroslovensko ime. Složeno je od osnova sa značenjem "ljubiti" + "mir". Na prostorima Balkana jedan od najranije poznatih je unuk sveštenika Stefana, rodonačelnika dinastije Nemanjića iz 12. veka. Istakao se po mudrosti i junaštvu pa ga je ban Huma postavio za župana u župi zvanoj Trnovo, koja je po njemu dobila ime Ljubomir. Od ovog imena izvedeno je ime Ljubomirka.

 

Ime: EKATARINA - KATARINA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Ekatarina je nas prvobitni prevod grčkog Haikaterine. Može biti i da vodi poreklo iz grčkog "katharon" u značenju "čistoća, pristojnost". Kalendarsko je ime. Katarina je ime primljeno preko latinskog Catharina iz grčkog Haikaterine. Od ovih imena izvedena su imena Kaja, Kata, Katiša i Kaća.

 

me: DARKO

Značenje:
Staro slavenosrpsko ime. Izvodi poreklo od osnove "dar (darivati)", u prenosnom značenju "nesebičan u dobročinstvu". Može biti prevod iz latinskog "Donatus" u značenju "darovan". Posvedočeno je još u srednjem veku ali je sve doskora bilo prilično retko. Danas je češće kod Hrvata, pa se stiče utisak da smo ga otud primili. Od ovog imena izvedena su imena Dara, Darka, Daro i Daroje.

 

Ime: BRANISLAV

Značenje:
Prastaro slavenosrpsko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “braniti” (branilac) + “slava”. Datira u daleku prošlost, verovatno još u praslovensko doba. Od ovog imena izvedena su imena Banjo i Branislava.

 

Ime: ALEKSANDAR – ALEKSANDRA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog “Alex(ks)andros”: alex(ks)o (zaštita) + aner, andros (muževan, muškarac). Ime je čuvenog makedoskog vojskovođe i vladara Aleksandra Velikog, utemenitelja grada Aleksandrije na obali Egipta, čuvenog zbog kolosalnog svetionika i najveće biblioteke tadašnje epohe. Kalendarska su imena. Od ovih imena izvedena su imena Aleksa, Aca, Aco, Ksandra, Laca, Laco, Leko, Leksa, Sanda, Sandra, Sandro, Sanja, Sanjin, Sanjica, Saša, Saška, Caja, Caka i Caca.

 

Ime: ANA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz starohebrejskog “Hannah” tj. “hanna” od korena h-n-n, u značenju “milost, zahvalnost”. Ime je majke Bogorodice Marije, pa je preko kalendara postalo popularno i sveprisutno širom hrišćanskog sveta od najranijih vremena do danas. Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anica, Anka, Ankica, Anja i Eta.

 

Ime: ANASTASIJA – ANASTASIJE

Značenje:
Srpska imena posthrišćanskog nastanka. Potiču iz grčkog “Anastasios” u značenju “upravo: rođen na Uskrs”. Po narodnoj tradiciji ova imena su se nadevala deci rođenoj oko Uskrsa. Kalendarska su imena. Od ovih imena izvedena su imena Anastazija, Anastazije, Anastas, Asja, Nasta, Nastas, Nastasija, Nastasije, Nasto, Naca, Staso i Stasa.

 


Ime: BORIVOJE

Značenje:
Staro slavenosrpsko ime. Složeno je od osnova sa značenjem “borba” + “vojnik” (u starom značenju “borac”). Od ovog imena izvedena su imena Bora, Bore, Borivoj, Borjan, Borjana, Borjanka, Borko i Boro.

 

Ime: DUŠAN

Značenje:
Starosrpsko priželjkivano ime. Izvodi poreklo od osnove istog korena koji je u imenicama "duh" i "duša" ili od naziva praznika Duhovi. Sinonim je dobrote i lepote. U prošlosti je izražavalo roditeljsku želju i interes da dete dugo živi. Jedan od prvih, a moždsa i prvi nosilaca imena bio je car Dušan iz loze Nemanjića za koga se smatra da mu je pravo ime bilo Dušana, koje je još za vreme njegove vladavine skraćeno kao što se to činilo i sa drugim imenima. U narodnoj tradiciji dugo je važilo za vladarsko ime pa se u prošlosti izbegavalo njegovo davanje običnim ljudima. Od ovog imena izvedena su imena Duja, Dujo, Dula, Dule, Dulin, Duša, Dušana, Dušanka, Dušica, Duška i Duško.

 

Ime: FILIP

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog "Philippos" u značenju "ljubitelj (prijatelj) konja". Popularno je u svim jezicima hrišćanske civilizacije, zahvaljujući tome što se tako zvao jedan od dvanaestorice Hristovih apostola. Najranije poznati Filip bio je makedonski kralj, otac Aleksandra Velikog, a za njim još nekoliko vladara antičke Makedonije. Iz Francuske, gde se vipe srednjevekovnih kraljeva tako nazivalo, raširilo se po zapadnoj Evropi. Od ovog imena izvedena su imena Filipa, Filipina i Filipinka.

 

Ime: JELENA

Značenje:
Srpsko, hrišćansko nasleđe. Potiče iz grčkog "Elene, Helene", izvorno iz "hele" u značenju "sunčeva svetlost, sjajna, blistava". Prema helenskoj legendi to je bilo ime najlepše žene sveta, kćerke Zevsa - Labuda i Lede, sestre Kastora i Poluksa. U Homerovoj Ilijadi, lepu Jelenu, ženu spartanskog kralja menelaja ugrabio je trojanski princ Paris, sin trojanskog kralja Prijama i zbog toga je vođen dugi i krvavi Trojanski rat. U kalendar je ušla druga Jelena, supruga rimskog cara Konstantina Velikog, koji je Milanskim ediktom proglasio opštu versku tolerancijui time prvi ukinuo progone hrišćana. Zbog toga su Konstantin i Jelena proglašeni za svetitelje. Od najstarijih pisanih izvora do danas veoma je često kod svih hrišćanskih naroda. Od ovog imena izvedena su imena Ela, Elena, Jeka, Jelenica, Jelenka, Jecka, Lela, Lena, Lenka, Lenče i Helena.

 

Ime: LOLA

Značenje:
Domaća narodna tvorevina. Potiče iz persijskog u značenju "dragan, momak, đetić". Neke od postojećih mogućih pretpostavki su: da je izvedeno od Lolija, Lolijan, Lolion, da je varijanta od Olga, Olivera i da je nastalo u španskom jeziku u značenju "čila, jaka, krepka, nepokolebljiva".

 

Ime: MAJA

Značenje:
Novo ime domaćeg podrijetala. Potiče iz grčkog "Maia" što je naziv grčke boginje, majke Hermesa. U rimskoj mitologiji je bila boginja prirode, plodne zemlje i biljaka. Jedna je od Plejada po kojoj je nastao naziv meseca u godini, kći Atlantova i majka Merkurova. U indijskoj mitologiji je božanstvo ženske prasnage , boginja privida i razočaranja. Obično se nadeva detetu rođenom u mesecu maju. Od ovog imena izvedeno je ime Majin.

 

Ime: MLADEN

Značenje:
Staro slavenosrpsko priželjkivano ime. Izvodi poreklo od osnove prideva "mlad(mladolik)". Izražava roditeljsku želju da dete zadugo ostane mlado, krepko, da ne stari. Jedan od poznatijih najranije pomenutih je ban u dalmaciji, Mladen Pavlov Šubić iz 13. veka. Od ovog imena izvedena su imena Mladena, Mladenka, Mladenko, Mladoje, Mlađa, Mlađan, Mlađen i Mlađo.

 


Ako vam treba jos neko znacenje imena,ostavite komentar ili mi posaljite na adresu makica96@live.com

 

Comments