Social and Legal Aspects of Biotechnology

Aspekty społeczno-prawne biotechnologii


Termin poprawkowy:
- 27/06/2017 w sali 24 (IFE) 10:15-12:00
- 29/06/2017 w sali 24 (IFE) 12:00-14:00
OSTATECZNY TERMIN w tym semestrze:
- 05/07/2017 w sali  17 (budynek IFE) 10:15
TERMINY w sesji poprawkowej:
- 08/09/2017 pokój nauczycielski (IFE) 11:00
-14/09/2017 pokój nauczycielski (IFE) 13:00
Comments