Zarządzanie firmą innowacyjną
Zajęcia dla IX semestru

 

Zajęcia w sali

 

Ostatnie zajęcia:

Slajdy z zajęć

3M.doc
Case-Kodak.doc


Zajęcia:

   

Wykładowca

 

Strona główna

- Charakterystyka firmy innowacyjnej
- Otoczenie firmy innowacyjnej
- Zarządzanie firmą innowacyjną (planowanie, marketing w firmie innowacyjnej, zarządzanie finansami w firmie innowacyjnej, zarządzanie kadrami w tym kierowanie, motywowanie oraz zarządzanie wiedzą, zarządzanie i alokacja zasobów w firmie innowacyjnej – zarządzanie przez projekty)
- Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
- Elementy controllingu i zarządzanie informacją dla potrzeb firmy innowacyjnej
- Przebieg dyfuzji innowacji