Przedsiębiorczość organizacji
Zajęcia dla I roku studiów uzupełniających.

Informacje:

Zajęcia zakończone.

 Zajęcia w sali

 

 Ostatnie zajęcia:


Wykładowca

 

Strona główna

- Charakterystyka firmy innowacyjnej
- Otoczenie firmy innowacyjnej
- Zarządzanie firmą innowacyjną (planowanie, marketing w firmie innowacyjnej, zarządzanie finansami w firmie innowacyjnej, zarządzanie kadrami w tym kierowanie, motywowanie oraz zarządzanie wiedzą, zarządzanie i alokacja zasobów w firmie innowacyjnej – zarządzanie przez projekty)
- Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych
- Elementy controllingu i zarządzanie informacją dla potrzeb firmy innowacyjnej
- Przebieg dyfuzji innowacji