Prawo mediów

Wykładowca będzie dostępny 9 lutego w dziekanacie 10:00-10:30.
10-23 lutego wykładowca NIE będzie dostępny!

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198


Np. Informacje na stronie MS:
https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kontakt/141224094639_cennik.pdf
 
Comments