Lecturer
Maria Woźniak-Malczewska, PhD

Contact:    
        e-mail
 

Contact hours (Dyżury) from 7 March (od 7 marca):     

- teacher's room (pokój nauczycielski), IFE
Mondays (poniedziałki) 9:15-10:00
  
           
- room 12 (pokój 12), Biotech Faculty (BiNoŻ)
Wednesdays (środy) 12:15-13:00
      
On Wednesday 21 March the contact hour is changed to 13:00-13:45. If you need to see me between 12 and 13 please
enter the classrom 7 in the Biotech Faculty (next to room 12).
W środę 21 marca dyżur się przesuwa na 13:00-13:45. Jeśli taka godzina nie jest możliwa, tylko Pan/Pani
potrzebuje się ze mną zobaczyć w godz 12-13 zapraszam do sali 7 w budynku BiNoŻ (obok pokoju 12).

(please inform the lecturer by e-mail before coming as changes are possible)          

   

   
Education
2009 Politechnika Łódzka
PhD Thesis: "Zarządzanie procesami innowacyjnymi w sektorze biotechnologii przemysłowej"

2006 – 2007 Université de Tours- M2 - Droit
Master Thesis: „Le contrat entre une personne publique et une personne étrangère privée”

2005 – 2006 Politechnika Łódzka
Studium Doskonalenia Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej

1998 – 2004 Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji - Prawo, Master Thesis: „Problem legitymizacji UE – deficyt demokratyczny”

1998 – 2003 Politechnika Łódzka - Wydział Organizacji i Zarządzania - IFE - Business and Technology,
Master Thesis: “Financing Innovations”

Exchange programmes
2002 / 2003
- SOCRATES/ERASMUS in Université de Fribourg, Switzerland - European Law 
2000 / 2001 - MIBP PECO in E.M.LYON, France - management

Languages spoken
Polish, English, French, German, Spanish (basic understanding), Japanese (learning)

Countries visited
Austria, Belgium, Benin Rep., Bosnia and Herzegovina, Brazil, Croatia, Czech Rep., England, France, Germany, Israel, Italy, Luxemburg, Netherlands, Nigeria, Poland, Portugal, Scotland, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, Togo, Turkey, USA, Vatican, Wales, Zimbabwe