Biznes Międzynarodowy

Zajęcia dla IX semestru

 


 

Ostatnie zajęcia:

Slajdy z wykładów  

Praca domowa:

 

 

Wykładowca

 

Strona główna

 


Przybierający na sile proces globalizacji
i internacjonalizacji działalności gospodarczej
wymaga przekazania studentom wiedzy o otoczeniu
międzynarodowym firm i prowadzeniu działalności
biznesowej w tym obszarze. Szczególna uwaga
będzie poświęcona formom zagranicznej ekspansji
przedsiębiorstw. Efektem kształcenia w ramach
przedmiotu powinno być przyswojenie przez
słuchaczy wiedzy, która ułatwi zrozumienie mechanizmów konkurencji na rynkach międzynarodowych i formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa
na rynkach zagranicznych.