Cosmetics Business Management

Final quiz (kolokwium): 24 January (stycznia) - 9:00 - s-40

Resit of final quiz (kolokwium poprawkowe):
                31 January (stycznia) - room (sala) 2 - IFE 10:00


The lecturer will be present at IFE (teacher's room) on Wednesday 7 February 10:00-11:00.
10-23 February the lecturer will NOT be available!

Wykładowca będzie dostępny 7 lutego w budynku IFE (pokój nauczycielski) 10:00-11:00.
10-23 lutego wykładowca NIE będzie dostępny!


              


 
Please send your projects to the following address:                   

                                    cos.bus.man@gmail.com

Ĉ
Maria Wozniak-Malczewska,
Jan 31, 2018, 1:57 AM
Comments