Selvhjelp ved kriser

1. Jeg betror meg til en person som jeg stoler på.

2. Jeg aksepterer at jeg trenger hjelp, og jeg setter pris på måten den blir gitt på.

3. Jeg trenger et nettverk av gode personer.

4. Jeg trenger å strukturere hverdagen min.

5. Jeg tar vare på meg selv og mine basale behov.

6. Under krisen trenger jeg passende medisinsk behandling.

7. Jeg trenger psykoterapi under krisen.

8. Jeg vet at det er mulig å bli bra igjen.

9. Diagnosen er en beskrivelse av en tilstand til et bestemt tidspunkt og ingen evig fordømmelse til sykdom.

10. Min mentale lidelse er et uttrykk på hvordan jeg forholder meg til meg selv og hvordan jeg forholder meg til andre.  


Bildene nedenfor viser forskjellige psykiske tilstander 

                      Panikkangst


                                            

Sjalusi                         Angst for avvisning                        Tålmodighet

 

      

 Utsettelser                                          Overdrevent selvbilde   

                                            

 

Sinne                                               Tvang til å smile