Å bekjempe dårlig selvtillit kan man gjøre ved å lese selvhjelpsbøker hvis man vil coache seg selv. En bok som mange har lest er boken "Tenk deg glad" av David Burns. Også boken "Å bekjempe lav selvfølelse" av Melanie Fenell  er et godt utgangspunkt for å jobbe med seg selv. De inneholder konkrete teknikker og metoder som kan brukes i en lang rekke situasjoner. En selvhjelpsguide basert på kognitiv terapi er bare en av mange metoder for å forbedre dårlig selvtillit. Leseren ledes skritt for skritt gjennom prosessen med å komme de negative automatiske tankene til livs. Noen mennesker kommer så langt at de kjøper en selvhjelpsbok og bestiller time hos psykolog, men så skjer det ikke noe mer. Det hadde vært fint hvis dette hadde vært nok for å få god selvtillit. Det er i hvert fall en begynnelse for å gjøre noe med saken. Du kan ikke se deg selv inn i øynene. Det du ser i speilet er ikke dine øyne, men alltid et speilbilde.Hvordan kan man få bedre selvtillit? Hvordan kan man føle seg lykkelig? Utgangspunktet er at disse følelsene er inni deg og burde være uavhengig av andre. Følelsene er subjektive og noe uforklarlig. Selvtillit er ikke noe konkret, men likevel kan man bearbeide den. Gjør noe med din selvaktelse og si til deg selv:  "I am - what I am". Om du fremdeles føler deg mindreverdig etter at du har sagt dette inni deg, er det en god sjanse for at du ser på deg selv som ganske hårsår. Si derfor en gang til : "Jeg er- den jeg er." Si i tillegg: "Jeg behøver ikke å forandre meg for å gjøre andre fornøyd. Jeg er- den jeg er, sånn er det." Etter dette kommer du styrket ut av samtalen med deg selv og kan fortsette med å være den du er. Du trenger ikke familie, barn, mann, kone, venner eller sjefen for å være verdifull. Du behøver ikke å ha et positivt mål for å være verdifull. Du er verdifull uansett.  Les også tipsene nedenfor for å bli mindre sårbar.Tips 1: Forsk etter årsakene hvis du vil ha en forklaring på din dårlige selvtillit.

Tips 2: Bli bedre kjent med deg selv, hvis du tror at det hjelper deg å få bedre selvtillit.

Tips 3: Lær å akseptere deg ved å si "I am - what I am."

Tips 4: Grundholdning: Jeg er ok - Du er ok

Tips 5: Finn sikkerhet i deg selv, ikke utenfor!

Tips 6: Lær å omgås kritikk!

Tips 7: Ikke relater alt på deg selv, eller føl for mye ansvar, da blir du for selvsentrert og for lite effektiv i å skaffe deg respekt!

Tips 8: Lær å si nei!

Tips 9: Jobb med din utstråling. "I am - what I am."

Tips 10: Skriv dagbok om dine suksesser!

Kan man ha for mye selvtillit? 

Max Frisch sa: »Selvtillit er ikke komisk, å snuble er ikke komisk, men begge deler på en gang.«

Moralen er: at man aldri kan ha for mye selvkritikk, men for mye selvtillit. Når selvtilliten og optimismen møter uhell i den virkelige verden, blir det av og til komisk hvis man da viser selvtillit og ikke er lei seg.