Stresse ned‎ > ‎Meditasjon‎ > ‎

TM

transcendentale meditasjon

Maharishi Mahesh Yogi som opphavsmann til den transcendentale meditasjonen

Meditasjonsøvelser og avslapning
Yoga

Eksempel: Da Gunter ble oppfordret til å lære seg meditasjonsteknikker svarte han hånlig at han ikke syntes at lotus-stillingen var særlig komfortabel. ”Man må vel være fra India for å få noe ut av denne teknikken”. Synd for han! For med denne holdningen kan han ikke lære en metode som har hjulpet mange mennesker til å slappe av.

Meditasjon er et overbegrep for forskjellige metoder som brukes til mental og kroppslig konsentrasjon for å redusere følelsesmessige spenninger og angst. Meditasjon brukes også for å øke frustrasjonstoleransen og for å bli mer tilfreds med seg selv. De fleste meditasjonsteknikkene er veldig gamle og føres tilbake til Østens filosofi og indiske guruer. Den mest kjente meditasjonsformen er kanskje den transcendentale meditasjonen, kort TM, som ble utformet av den indiske guruen Maharishi Mahesh Yogi. Han lærte TM-teknikken først i India og fra India spredte den seg senere over hele verden. TM og beslektete teknikker gir utvilsomt en psykisk og kroppslig helsegevinst hvis man anvender metoden regelmessig. Å meditere er tilsynelatende en helt naturlig tilstand, og kanskje kan man kalle meditasjonen den fjerde bevissthetstilstanden, som er forskjellig fra våkenhet, søvn og drøm. For å kunne meditere trenger man ikke spesiell selvbeherskelse eller kroppsbeherskelse. Man trenger heller ikke å forandre sin livsstil eller sitt verdensbilde. Man må verken utsette seg for hypnose- eller suggesjonsteknikker, men ene og alene konsentrere seg om pusten.

Meditasjonsmetodene setter ned aktiviteten av det autonome nervesystemet. Stoffskiftet reduseres, pulsfrekvensen synker og pusten blir dypere. Dette har noen positive ringvirkninger på psyken og fører til økt velvære.

Eksempel på hurtigmeditasjon:

Da Sabine ble innkalt til konferanse møtte hun på kontoret til sjefen. Sekretæren sa at han var snart ledig og Sabine satt seg ned for å vente. Hun lukket øynene og brukte ”hurtig-meditasjon”. Allerede etter et halvt minutt følte hun seg avspent og var forberedt til samtalen.

 

 

Hvordan mediterer man?:

Første skritt: Innta en bekvem og avslappet stilling som du synes er behagelig.

Andre skritt: Pust dypt og jevnt. Legg hånden på magen. Magemuskelen heter mellomgulvet. Magemuskelen buler ut når du puster inn. Magemuskelen blir flat når du puster ut. Pust sånn at det er behagelig.

Tredje skitt: Finn et nøytralt men et bra lydende ord med to stavelser. Dette personlige meditasjonsordet kaller man for Mantra. Ordet ”rolig”, ”himmel” eller ”Frida” kan for eksempel brukes. Hvis din mantra er ordet ”ro – lig”, sier du ved innpust inni deg ”ro” og ved utpust ”lig”. Du sier inni deg ”ro” og puster inn og sier ”lig” når du puster ut. ”Ro-lig” brukes synkront til inn- og utpust. Det hele blir til et rytmisk og synkronisert samspill som setter en egen bevissthetsprosess i gang. I denne prosessen strømmer dine tanker og indre forestillingsbilder fritt gjennom dette spesielle bevissthetsvindu. Du forholder deg passivt til bildene som dukker opp. Du lar bildene og tankene strömme fritt uten å skyve dem bort eller avbryte dem. Når du kommer på at du har glemt å si mantraen,, begynner du på nytt med å si den inni deg. Det er opp til deg om du vil meditere i 20 minutter eller om du vil meditere i bare 3 til 5-minutter. Det er lov å stille en vekkerklokke på 5 minutter eller lengre før du begynner med å meditere. Da er du garantert at du blir vekket fra mediteringen eller fra søvn hvis du mot formodning skulle ha sovnet.


Tilbake til hovedsiden

Undersider (1): Søvnmangel
Comments