Optimist: Glasset er halvt full. Pessimist: Glasset er halvt tom. Donald Trump: Vannstanden er manipulert!!!Bærekraftig fremtid uten mennesker

To planeter møtes. Sier den ene: "Du ser jo begredelig ut." Sier den andre: "Jeg føler meg også ganske dårlig, jeg har homo sapiens." Sier den første: "Det er ekstremt ubehagelig, men varer heldigvis ikke lenge." 


Tyske Vitser

Vitser over forskjellige nasjoner på tysk

Investorvits
En kunde spør en kunderådgiver i banken: "Hva tror du, hvordan kan jeg best investere mine sparepenger?" Kunderådgiveren sier: "Best i sprit, hvor ellers kan du få 40% eller mer?"

Psykologvitser

En mann som tror at han er en mus blir innlagt i psykiatrien. Behandlingen tar tre måneder og til slutt er pasienten endelig overbevist om at han ikke lenger er en mus. Han skal skrives ut. "Jeg håper vi har løst Deres problem" sier psykologen.
"Det kan De være helt trygg på" sier pasienten. "Jeg kommer aldri igjen til å tro at jeg er en mus. "Etter tre skritt snur han seg og spør: "Bare et siste spørsmål: Vet katten det?"


En kvinne kommer til psykoterapeuten. Hun sier: "Kan De være så snill å hjelpe meg, herr doktor, jeg hører stadig stemmer, men jeg ser ingen."
"Aha", sier terapeuten "og når skjer dette? Om dagen eller om natten ?"
"Alltid når jeg ringer" svarer pasienten.

Ånden er villig men kjødet er svakt. Oversatt til engelsk: The Whisky is good but the steaks cannot be recommended.

En mann som går til psykoterapeuten befinner seg i et venterom med to dører. På den ene døren står " elsker mamma" på den andre "hater mamma". Han går gjennom døren "elsker mamma" og står på et nytt rom med to dører. På den ene står det  "elsker pappa" og på den andre "hater pappa". Han tenker at det ville gjøre et bra inntrykk med litt Ødipus-kompleks og velger døren "hater pappa". Igjen kommer han til et rom med to dører. På den ene står det " over 500.000 kroner inntekt." På den andre "under 500.000 kroner inntekt". Han velger den med "under 500.000 kroner inntekt" og ender på gata.

I forelesningssalen er det to garderobeknagger. Over dem er det et skilt: "Bare for lektorer!" Neste dag henger det et skilt ved siden av:  "Også tillatt for kåper!" 

Psykiateren refser assistentlegen: "I fremtiden må du være mer omhyggelig med å fylle ut dødsattester.  I rubrikken "dødsårsak" har du igjen ført opp ditt eget navn."

Diagnose: What do you call a murderer with fiber? A cereal killer.  (A serial killer)

Kannibalvitser


Jeg har aldri likt svigermor mi
Spis nå i alle fall sausen!


Uwe Krumbiegels vegetarkannibal klager over mager kost: bare fingernegl og hår!!! 

Hva er en hollender med en pil i ryggen? En ostekanapé.

Hva gjør kannibaler av leger? Hot docs

Hva gjør kannibaler av psykologer?  Ingenting. Shrink heads er uspiselige

Hva gjør kannibaler av anorektikere? Tannstikker

Hva gjør kannibaler av sykepleiere? Søsterkake

Hva gjør kannibaler av kirurger? Snitter

Hva gjør kannibaler av lærere? Skolebrød

Hva er en rullestolkjører hos kannibaler? Mat på hjul


Richard-Wiseman-vits

To jegere er på jakt. Plutselig, bryter den ene av de to sammen og slutter å puste. Den andre ringer nødnummeret og får følgende råd: "Ro deg ned. Sjekk først om han virkelig er død. " Stille - det høres et skudd. Tilbake på telefonen, spør jegeren, "ok, og hva nå?"


Hvor mange psykologer trenger man for å skifte en lyspære?
Bare en - men lyspæren må virkelig ville det.

Nevrotikere bygger luftslott, psykopater bor i dem og psykologer kasserer husleien.

--"Herr doktor, det er noe som ikke stemmer," sier den 92årige pasienten.
-"Jeg er stadig på jagd etter unge jenter."
-"Det er jo helt naturlig," sier doktoren
-"Ja, det kan være så,men jeg vet ikke hvorfor."

To psykologer møtes.
-"Vet du hva klokka er?"
-"Nei, men det er bra at vi har snakket om det."
De treffes igjen etter en uke
-Den ene spør: "Vet du nå hva klokka er?"
-"Nei," sier den andre, "men jeg kan takle det allerede mye bedre."

To barn hos psykologen
Sier den ene: -"du, den er veldig bra, den gir alltid foreldrene mine skylda."

Psykolog-ektepar etter sex: "For deg var det helt topp, men hvordan var det for meg?"

En psykolog praier helt andpusten en drosje. 
- Drosjesjåføren: "Hvor skal du?" 
-"Bare kjør meg hvor du vil. Jeg trengs overalt."

Pasient til psykologen: "Ingen vil snakke med meg."
- Psykologen: "Nestemann"
 
 


Om psykologer, psykiatere og andre terapeuter

Psykiske plager og problemer er en utfordring for mange mennesker . Mange har gått i behandling uten å bli bedre. Hvorfor det?  Eksempelet nedenfor beskriver forskjellige terapeuter og deres skole på en treffende og morsom måte. De gir kanskje en forklaring på hvorfor problemene og løsningene ikke alltid matcher.

En reisende spør: "Hvordan kommer jeg til togstasjonen?"

Forskjellige terapiskoler svarer:

- dybdepsykolog: "Vil du reise bort?"

- psykoanalytiker: "Du mener den lange mørke bygningen, der togene alltid kjører inn og ut og inn og ut?“

- sosionom:" Ingen peiling, men jeg kjører deg dit."

- sosialpedagog: "Jeg vet ikke, men det er godt at vi kan snakke om det."

- gestaltterapeut:" Du er nå helt og fullt innstilt på at du skal til stasjonen."

- bioenergetikker: " Gjør tøff... tøff... tøff..."

- atferdsterapeut: "Løft høyre fot, skyv den foran, sett foten ned på bakken. Veldig bra. Her får du en stjerne."

- psykiater: "Stasjonen? Å kjøre tog? Hvilken klasse?"

- nevrolog: “Du har mistet orienteringen. Skjer det ofte?"

- familieterapeut. "Hva tror du at dine foreldre og din søster vil føle når de hører at du vil til stasjonen?“

- systemisk terapeut; “Forestill deg at det skjer et vidunder og at du allerede er ved stasjonen. Hva er annerledes da?”

- psykodramaterapeut: "Til stasjonen? Bra. Da kan vi spille det. Gi meg din hatt og jeg gir deg min veske og så..."

-  NLP-terapeut:  “Lukk øynene og forestill deg en blomst ved rundkjøringen på veien til stasjonen..."

- positiv-tenker og kognitiv terapeut:  “Lukk øynene og  si til deg selv: Jeg er vidunderlig, helt enestående og jeg stoler på min underbevissthet at den vil vise meg riktig vei.”

- pedagog; “Jeg vet selvfølgelig hvor stasjonen er, men jeg tenker at det er bedre for deg å finne den selv."

- humanistisk og eksistensiell psykoterapeut:" Hvis du virkelig vil dit, vil du også finne veien."

- mindfullness-terapeut:"Tog-stasjon"? To ting på en gang! Pust to ganger! Kjenn etter hvordan dampen strømmer gjennom dine meridianer. Stopp energien der."

-Tankefelt-terapeut: "Jeg banker deg to ganger på håndryggen, det betyr nord. Jeg banker deg tre ganger på armen, det betyr venstre. Så finner du rett vei."

.på tysk blir det følgende:

- der Tiefenpsychologe:  „Sie wollen verreisen ?“

- der Psychoanalytiker:  „Sie meinen dieses lange dunkle Gebäude, wo die Züge immer rein und raus, rein und raus... fahren ?“

- der Sozialarbeiter:  „Keine Ahnung, aber ich fahre Sie schnell hin.“

- der Sozialpädagoge:  „Ich weiß nicht, aber es ist gut, daß wir darüber reden können.“

- der Gestalttherapeut:  „Du, laß das voll zu, daß Du zum Bahnhof willst.“

- der Bioenergetiker:  „Machen Sie mal: sch ... sch ... sch ...“

- der Verhaltenstherapeut:  „Heben Sie den rechten Fuß, schieben Sie ihn vor, setzen Sie ihn jetzt auf. Sehr gut. Hier haben Sie ein Bonbon.“

- der Psychiater:  „Bahnhof ? Zugfahren ? Welche Klasse ?“

- der Neurologe: “Sie haben also die Orientierung verloren. Passiert Ihnen das öfter ?”

- der Familientherapeut:  „Was glauben Sie, denkt Ihre Schwester, was Ihre Eltern fühlen, wenn die hören, daß Sie zum Bahnhof wollen ?“

- der systemische Therapeut: “Stellen Sie sich vor: plötzlich geschieht ein Wunder und Sie sind schon am Bahnhof. Was ist anders dadurch ?”

- der Psychodramatherapeut: “Zum Bahnhof. Fein. Das spielen wir mal durch. Geben Sie mir Ihren Hut, ich gebe Ihnen meine Jacke und dann ...”

- der NLP-ler:  “Schließen Sie die Augen, stellen Sie sich vor: eine Blume am Rande eines Weges...”

- der Positiv-Denker:  “Schließen die Augen und sagen Sie zu sich selber:  ich bin wunderbar und einzigartig und ich vertraue meinem Unterbewusstsein, daß es den für mich richtigen Weg weiß.”

- der Pädagoge: “Ich weiß natürlich, wo der Bahnhof ist. Aber ich denke, daß es besser für Dich ist, wenn Du es selbst herausfindest.”

- der humanistische Psychotherapeut:  „Wenn Du da wirklich hinwillst, wirst Du den Weg auch finden.“