Lengsel

Lengsel

Lengsel er en bittersøt følelse  

Hvorfor føler vi lengsel? Vi skal kanskje føle at vi ikke er ferdig med livet og at livet er ufullkomment.

Hvilken verdi har denne følelsen for oss? Den vekker motstridende mentale krefter:  positive følelser som er en drivkraft og negative følelser som er en brems - vårt ønske lar seg ikke realisere. Den setter i gang tanker - hva betyr det egentlig at jeg lengter. Lengter jeg virkelig etter den tingen som jeg ønsker meg, eller lengter jeg etter å bli verdsatt? 

Lengsel er en en bittersøt og en utopisk følelse.

Lengselen ut er ikke så sår som lengselen hjem, sier et ordtak. Vi vet alle hva hjemlengsel er. Amerikanere har andre lengsler enn tyskere eller nordmenn. Noen har sterke religiøse lengsler andre har sterke naturlengsler. Noen lengter etter sol og varme, andre etter fjell og snø. Noen lengter etter å få barn. Noen lengter etter døden.

Lengsel er en så kompleks følelse at den ikke er fult utviklet i barndommen. Lengselen etter noe konkret utfolder seg når man nærmer seg voksenlivet. For å føle lengsel må man ha nok mentale evner. Disse utvikles gradvis med alderen. Småbarn savner for eksempel mor, men de lengter ikke etter mor. Småbarn vet ikke hva lengsel er fordi de ikke har utviklet nok differenserte følelser og erfaringer for å føle lengsel. De mangler tilstrekkelig emosjonell intelligens og kognitive evner som knytter lengselsfølelsene sammen med jeget - lengselen etter å bli verdsatt. Småbarn kan ikke forholde seg til sin egen biografi og kan ikke analysere hva som trengs for å være menneske. Man må ha et minimum av egne erfaringer og evnen til kontradiktorisk tenkning for å kunne føle lengsel. Man må kunne tenke hypotetisk "Hva- ville- være- hvis...". Lengsel er en romantisk følelse som kan være mer intensiv i 15 og 16 års alderen enn senere i livet. Sin fulle utvikling oppnår lengselfølelsen i begynnelsen og midtveis i voksenlivet.