Kognitiv terapi

Kognitiv terapi brukes ved angst og depresjon. Metoden har en positiv behandlingseffekt.Målet med kognitiv terapi er å bryte et destruktivt tankemønster. Konseptet i kognitiv terapi er at forestillinger og tanker styrer følelser og handlinger. Negative tanker  som overdrevne skyldfølelser og bekymringer er ofte kombinert med dårlig selvtillit, depresjon og angst. Mange trenger hjelp for å stoppe og erstatte de automatiske negative tankene med andre tanker for å ha det bedre med seg selv.  En teknikk er å jobbe med skjemaer for å bevisstgjøre seg sammenhengen mellom tanker og følelser, en annen teknikk er  assosiasjonssplitting, en tredje er reframing, en fjerde er metakognitiv tenkning. I alle disse teknikkene lærer man å tenke nytt om tunge tanker som utløser følelsen av tristhet, meningsløshet, tomhet, oppgitthet osv.

I stedet for å kjøpe medisin, kan man gå til psykolog for å lære kognitive teknikker for å endre et plagsomt tankesett. Man blir mer venn med seg selv og lærer å korrigere sin dårlige selvoppfatning. Det psykologiske apoteket er i motsetning til det medisinske ren for kjemiske substanser. 

Finnes det lidelser der kognitiv terapi ikke hjelper? Ja, fornuften er en fattig og knusktørr religion som har sine begrensninger. Vitenskapen vet ikke alt,men religionen vet ingenting. (Konfuzius) "Tenkning hjelper, men det nytter ikke, sier Dan Ariely i sin bok "Predictably Irrational". Noen ganger blir vi helt oppgitt over hvor mye makt de negative tankene har. De hemmer oss å gjøre helt opplagte ting. Løsningen kan da være å konsentrere seg om de rasjonelle tankene. Måten vi takler tankene på, ikke tankene i seg selv, er problemet. Man kan takle sin angst eller depresjon ved å anvende den vitenskapelig anerkjente kognitive metoden. Men man må jobbe med seg selv. 

Det kan ikke være så vanskelig å tenke metakognitivt hvis også apekattene kan det. Metakognisjon er ikke forbeholdt menneskene, også apekatter kan være seg bevisst at de allerede har lært noe når de står foran et problem som de har løst tidligere.

Ancora imparo! Jeg lærer stadig! 

 I kognitiv psykoterapi anvender man viten om menneskelig informasjonsbearbeidelse.
 Tenk over følgende utsagn: Det er det samme, om du er optimist eller pessimist,- du vil få rett til slutt! Dette visdomsordet skal få deg til å reflektere over din måte å tenke på og erkjenne hvorfor du tenker slik du tenker. For å slutte med bekymringene og grublingen kan du tenke at det går den veien det skal gå. Hvis du er optimist, går det bra, hvis du er pessimist går det dårlig. Du vil alltid finne noe positivt i en katastrofe og du vil alltid finne noe negativt i en gledelig utvikling. Her følger det noen eksempler på hvordan kognitive skjemaer brukes for å registrere dysfunksjonelle tanker. Noen teknikker kan du prøve ut selv. Klikk for å se hvordan de kognitive eksperimentene virker på deg.

Eksperiment 1 Hvordan du med din stemme kan påvirke dine følelser


Eksperiment 2 Fantasiens makt


Eksperiment 3 Du finner bare det du leter etter


Eksperiment 4 Hvorfor dine ønsker og mål bør formuleres positivt


Eksperiment 5 Hvordan du kan forandre dine negative følelser ved å forandre din kroppsstilling


Eksperiment 6 Hvordan dine prestasjoner blir påvirket av dine forestillinge

r
Eksperiment 7 Hvordan du kan komme i bedre stemning ved å finne noe du kan være takknemlig for

 
 
Helt konkret: Kast eller bevar tankene! Du kan skrive den uønskete tanken ned på en lapp og kaste den i papirkurven. Du kan skrive en positiv tanke ned på en lapp og legge den i et skrin. Det virker.
 
Undersider (2): Metakognisjon Reframing
Comments