Gullkorn og gruskorn


  

                                        

   Avisnotis klippet fra ”Ornitologen” 2. desember 2009 

Den utrydningstruete fuglearten, konkursgribben har kommet tilbake og økt kraftig
Lederen for fuglekonservasjonsetaten i Norge fremhevet viktigheten av å få returnert fuglen til sitt opprinnelige hjemland. En vet ikke lenger hvor den hører til. Er det Asia, Afrika, Europa eller Amerika? Fuglen hadde en gang for lenge siden forvillet seg til Island på grunn av klimaendring, men har funnet seg snart til rette der og spredt seg til andre mer kontinentale strøk.
Gribben er ifølge The world Conservation Union ikke lenger utrydningstruet. Antallet fugler hadde gått ned kraftig i Mellomeuropa og Nordamerika i 90årene blant annet på grunn av konkursmangel, men har tatt seg opp igjen i det siste. Gribben som nå skal sendes tilbake til varmere strøk skal visstnok utvikle en levekraftig stamme sør for Alpene. Mens han spiser opp sprellevende konkurser, speider han allerede etter nye
finansielle kriser. Da finanskrisen har rammet hele verden, har gribben hatt ekstra gode kår i 2010 og 2011. Dubai var tidligere en sann eldorado for denne glubske arten, men nå er den overalt. Ofrene synger på siste verset. De angrer på at de har kastet pengene ut av vinduet og  at de har sagt at penger spiller ingen rolle,-  koste hva det koste vil. Da de var uten en rød øre sa de at for enhver pris måtte de ikke gå konkurs. De så med forakt på de som holdt igjen og sparte.  Det hjalp ikke. Det er en ubehagelig sannhet at  penger ikke vokser  på trær og at konkursgribben ikke kan legge de i et reir som egg.


 

Gullkorn fra den ungarske gentleman-børsspekulanten André Kostolany: 

På børsen er 2 x 2 aldri 4, men 5 minus 1. Man må ha nerver og penger for å kunne holde ut minus 1.

Børsen er et spill mellom angst og grådighet

Å spekulere er ikke noen lek. Det er et tiltak for å beskytte formuen.

Hvis det dreier seg om penger, finnes det bare et slagord " Mer".

Å lykkes på børsen er en kunst og ingen vitenskap.

Statsbankerott! Bankkriser! Det finnes bare et svar: Mye støy om ingenting.
 

 

Gullkorn fra Nils-Fredrik Nielsen, se også oxymoroner

Livet er fullt av gleder. Den ene slår den andre i hjel. Se også positiv psykolog

De som slutter å gråte har størst grunn til å fortsette.

Tenk hvor mye de som gråter alene sparer oss for.

Han var så svak at han ikke orket å synge på siste verset. 

Den som har et hjem har alltid noe å lengte bort fra. 

De aller høfligste bukker som regel under.

Ingen sjampo hjelper mot virkelig livløst hår.

Hun leste ham som en åpen refusert bok. 

Hans liv var et rop om hjelp på et fremmed språk
.

Hans livshistorie var et sorgens kapittel i glemmeboken.


Menn

Ekte mannfolk trives best en hårsbredd fra livet.

Mat

Det er plass til mye god mat i et tomt kjøleskap. 

Menneskenaturen

Det er et gledelig faktum at menneskenaturen ikke regnes som en del av vår kultur.

Uflaks

Alt raknet unntatt strømpene.


Bli den du er!

Verken solen eller døden lar seg beskue direkte, heller ikke føttene mine.

Tingene blekner.

Alternativer utelukker.

Det er ikke gjenstandene som plager oss, men vår tolkning av dem.

Det som ikke dreper meg, gjør meg sterkere.

Skap den skjebnen du kan elske.

Kunsten å være lykkelig består i å gjøre gleder enkle

Man har to ører og en munn.

Jeg har ikke sagt det før, men gjentar det gjerne. (Thorbjørn Jagland)

Det er aldri for sent å gi opp.

Den som først griper til vold, viser at han ikke har flere argumenter.

Gud kunne ikke være overalt, derfor skapte han mødre.

Forandring er sjelden en fornøyelse.

Det er meget nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom(Albert Einstein)

Blindheten er størst hos den som med vilje ikke ser ( Muhammed)

Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det. (Matma Gandhi)

Den indre belønningen er alltid den beste.

Hva er lykken annet enn det å være i overenstemmelse med seg selv? Krever ørnen gullfjær? Ønskerr løven seg klør av sølv? (Henrik Ibsen)

Lykken er en drøm, men lidelsen virkelighet (Voltaire)

Den som ber ydmykt, ber om et nei. (Seneca)

For å komme til kilden må man svømme mot strømmen.

Bedre sent enn dårlig. (Giordano Bruno)

Vår klokskap er begrenset, mens vår uvitenhet nødvendigvis er ubegrenset (Karl Popper)

Renten sover ikke.

Så lenge vi bevarer en hemmelighet, er den vår fange. Slipper vi den løs, er vi dens fange . (H.C.Andersen)



Franz av Assisi, 
1182-1226, italiensk, grunnla Franziskanerorden:

Gjør først det nødvendige, så det mulige og plutselig klarer du det umulige…



Arthur Schopenhauer,

1788-1860, tysk filosof:

"I Tyskland er misunnelsen den høyeste form for anerkjennelsen."


Albert Einstein,
1879-1955, tysk fysiker og nobelprisvinner:

"Det er vanskeligere å knuse en forutinntatt mening enn ett atom."


William Shakespeare,
1564-1616, dikter:

"Og hvis du har inntrykk av at livet er et teater, så må du finne en rolle som du virkelig har lyst til å spille."



Henry Ford,
1863-1947, gründer av Ford:

"Ender legger egg i det stille. Høns kakler som gale. Hva er resultatet? Hele verden spiser hønseegg."



Latinske Mantra



Summa summarum

Alt i alt



Dies ater

En svart dag
En mørk dag


Dat, donat, dedicat

Man gir, man sjenker, man vier seg til noe



Favente linguis

Vokt din tunge!



Horror vacui

Angst for det tomme rom



Nervus rerum

Hovedsaken



Omnium primum

Aller først



Pacem i terris

Fred på jorden



Pax aeterna

Evig fred



Otium cum dignitate

En fortjent hvile



Omnium primum nervus rerum favente linguis

Aller først hovedsaken : Vokt din tunge!



Omnium primum nervus rerum: Otium cum dignitate

Aller først hovedsaken. En fortjent hvile!