Barnefaglige utredningsmetoder

Sakkyndighet i barnesaker: metodebruk, rettssikkerhet og menneskerettigheter

I barnevernsaker har barnevernet oppgaven å dokumentere at foreldrene ikke er egnet som omsorgsgivere for barnet og at omsorgen må tas. Bevisbyrden ligger hos barnevernet. Vanligvis må foreldrene ikke bevise at de er gode omsorgsgivere. Tvilen kommer foreldrene til gode in dubio pro reo. Men hvis det er vold, rus, psykiatri, misbruk, kriminalitet og incest inn i bildet gjelder det motsatte prinsippet: In dubio contra reum. Barnevernet kan for eksempel kreve at foreldrene tar urinprøver for å bevise at de er rusfrie. Bevisbyrden ligger hos foreldrene.


Vedrørende incest: Norsk lov sier følgende i §198: samleie med bror eller søster straffes med fengsel i inntil 1 år. Selv om foreldrene er gode omsorgsgivere vil de antakeligvis ikke kunne beholde barnet. I Nederland, Portugal, Spania eller Frankrike er det annerledes. Samleie mellom søsken straffes ikke der. Ved hjelp av moderne teknologi har det blitt mulig å bli foreldre på flere måter enn tidligere. Utviklingen i form av sæddonasjon, eggdonasjon gjør det mer sannsynlig å treffe på sitt søsken uten å vite det og få barn med det. Det blir antakeligvis en diskusjon i fremtiden hvordan man håndtere dette.


Traumatisering: Utvirkning av fravær fra den primære tilknytningspersonen ved separasjon 
Ved beslutning om omsorgsovertakelse av små barn, bør man analysere hva som er til barnets beste:  omsorg i beredskapshjem eller traumatisering gjennom fravær av tilknytningspersonen. Man bør drøfte følgende 7 retningslinjer som Yarrow anbefaler. Den første faktor er alder (1 ) Følgene av fraværet av tilknytningspersonen er verst mellom 6 måneder og 2 år. (2) Relasjonskvaliteten mellom barnet og tilknytningspersonen før separasjonen er også viktig. Jo bedre relasjonen var, jo verre er separasjonen for barnet. (3) Det er av betydning hvilken pleie barnet får etter separasjonen. Hvis barnet får en egnet erstatningsperson, kan separarasjonstraumet fanges opp. (4) Relasjonen til foreldrene under separasjonen har noe å si, plutselig og fullstendig separasjon fra foreldrene er verst for barnet. (5) Varigheten av separasjonen har noe å si, jo lengre separasjonen varer, jo verre kan det bli. (6) Separasjonsskadene forsterker seg ved ugunstige livsbetingelser. De blir mindre ved gode betingelser. (7) Barnets konstitusjon, tilpasningsevne og sensibilitet har mye å si om barnet blir traumatisert eller ikke.

(1)  ALTER  Alder
Die Auswirkungen sind besonders stark, wenn das Kind gerade eine innige Beziehung zur Mutterfigur / Bindungsperson aufgebaut hat. Das ist nach Meinung der älteren Forschung, auf die sich Yarrow bezieht, im allgemeinen zwischen dem 6. Lebensmonat und 2. Lebensjahr der Fall. Nach Schaffer, H. R. [FN13] , der die neuere Forschung zur Frage "Ab welchem Alter sind Kinder fähig, menschliche Bindungen aufzubauen?" zusammengetragen hat, gilt, daß Kinder schon im Alter von 2 - 3 Monaten vertraute Personen von Fremden unterscheiden können. Demnach müßten frühe Trennungen, um traumatische Wirkungen zu vermeiden, rund innerhalb der ersten vier Lebens-Wochen erfolgen. Früher glaubte man fälschlicherweise, daß Bindungen erst ab ca. dem 6. Monat aufgebaut werden können.

  (2)  QUALITÄT DER BEZIEHUNG VOR DER TRENNUNG  relasjonskvalitet
  Die Auswirkungen sind um so stärker, je enger und besser die vorherige Beziehung zwischen Mutterfigur / Bindungsperson und Kind war.

  (3)  ART DER PFLEGE NACH DER TRENNUNG  Omsorgskvalitet etter atskillelsen
  Die Auswirkungen sind um so geringer, je besser eine geeignete Pflegeperson für gute persönliche Beziehungen zum Kind, für angemessene Anregungsbedingungen und für eine ausreichende Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse sorgt.

  (4)  ART DER BEZIEHUNG ZU DEN ELTERN WÄHREND DER TRENNUNG  Måten foreldrene forholder seg på mens de skilles
  Die Auswirkungen sind weniger gewichtig, wenn eine persönliche Beziehung zu den Eltern während einer vorübergehenden Trennung aufrechterhalten werden kann. Sie sind besonders stark, wenn die Trennung plötzlich und vollständig erfolgt.

  (5)  DAUER DER TRENNUNG  Varigheten av separasjon
  Die negativen Auswirkungen verstärken sich im allgemeinen mit der Dauer der Trennung.

  (6)  QUALITÄT DER ERFAHRUNGEN NACH DER TRENNUNG  Kvalitet av erfaringen etter separasjonen
  Die Auswirkungen einer Trennung verstärken sich unter ungünstigen Lebensbedingungen; sie nehmen ab als Folge angenehmer und zufriedenstellender Erfahrungen.

  (7)  KONSTITUTIONELLE FAKTOREN  Barnets konstituasjon
  Art und Stärke der Auswirkungen hängen nicht zuletzt vom Grad der persönlichen Sensibilität und der Anpassungsfähigkeit des Kindes ab. 
   

Barnefaglige utredningsmetoder som brukes i barnehagen, skolen, fosterhjemmet og hjemme

 
Screening ASEBA og SDQ og SDQ-Nor

Barnehage. Caregiver Interaction Scale (CIS, Arnett 1989) Analyseskjema med 26 punkter som hjelper å vurdere omsorgs- eller kontaktpersonens omgang med barnet 

Child Outcome Rating scale  ( CORS, se også ORS,SRS,CSRS, YCORS/SRS  av samme forfatter Scott D.Miller og Barry L. Duncan) Kartlegging av barnets trivsel 

 


John Bowlby`s  tilknytningsteori

Mentalisering 

Definisjon: Mentalisering betegner forskjellige teorier om fortolkning av egne og andres handlinger på bakgrunn av de hensiktene man selv har (f.eks. lyster, behov, følelser, savn, meninger, tro, foredommer, tanker,løgn) 

Beslektede begrep 

 • Empati                                                                        
 • Innsikt
 • Psychological mindedness
 • Observerende ego
 • Refleksjon

Barnet har utviklet mentaliseringsevnen når det er  4 år gammel. Barnet kan da oppfatte ANDRES FORVENTNINGER ved å tolke vedkommendes følelser og kan intuitivt rette seg etter dem. Den kan også la være. Oppfatningen er ikke nødvendigvis gjennomgripende og stabil, men tvert imot avhengig av relasjonen til den andre og barnets  emosjonelle tilstand.   

Dårlig mentaliseringsevne er karakterisert som følgende:

 • Bare konkret forståelse
  • Generelt dårlig mentalisering
 • Kontekst-spesifikk dårlig mentalisering
  • Mentaliseringssvikten er variabel og oppstår i spesielle situasjoner
 • Pseudo-mentalisering
  • Ligner mentalisering, men mangler essensielle trekk
 • Misbruk av mentalisering skjer ofte i barnefordelingssaker der foreldrene kjemper om barnet og med vilje misforstår
 • Andres mentale tilstander er forstått og innlevelsesevne er til stedet, men innsikten brukes til å såre, manipulere, kontrollere og underminere den andres status:
  • Tvang for å få den andre til å tenke som en selv
  • Bevisste ydmykelser og provokasjoner
  • Sadistisk utnyttelse av kjennskap til andres følelser eller ønsker
  • Mildere former er manipulasjon for å oppnå personlig vinning
  • Skape skyld, skape uønsket lojalitet, maktmisbruk av egen dominans i omsorgsrollen, forståelse for den andre brukt som ammunisjon i relasjonskampen

Adult Attachment Interview (AAI)

Reflekterende funksjon (RF) - Operasjonalisering av mentalisering, intervjuskjema
Undersider (1): ASEBA