Eksponeringsterapi

Eksponeringsterapi

 Prøv! Så får du vite hva som skjer ved det kritiske punktet. Du dør ikke av angst.

Forventningsangsten stiger til et kritisk punkt. Det er like før man vil ut av situasjonen eller gjøre noe for å redusere angsten og spenningen. Bare fortsett, press deg selv, men tenk samtidig: det er frivillig. Tenk med deg selv  at du hele tiden kan bestemme om du vil slutte eller om du vil prøve litt til. Eksponeringsterapien er et eksperiment med seg selv, der utholdenhet belønnes. Det er fordeler og ulemper ved å møte sin egen angst. Fordelen er at man får vite hvor mye man tåler i det virkelige livet. Slik får man mer kontroll over angsten og kan styrke sin selvtillit. Ulempen er  at det er vanskelig å plage seg selv  mer enn nødvendig. Men for å komme videre er det helt nødvendig. Med fornuften vet man at det hjelper å utfordre seg selv for å bli mer robust mot angst. Erfaringen viser også at man overlever angsten og at man tåler mer og mer.  Men man kommer ikke forbi det springende punktet at det er ubehagelig å samle egne erfaringer. Spenningsbuen av hva man kan tåle er liten i begynnelsen, men blir større og større jo mer man trener. Til slutt forsvinner angsten helt. Den beste terapien er ikke alltid  den enkleste. Men eksponeringsmetoden er den mest effektive behandlingen for å bli kvitt angsten.