Художествена керамика
Мария Йосифова
maria_josifova_josifova@abv.bg
 
 
 
 
 
 

 Полет 66/48 см

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Момиче с шапка 58/48см 

 

 

 

Гора 50/45см 

 

Лято в градината 76/43см

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
Нимфа 60/47 см   
 Натюрморт 50/45 см
 

 

 

 

 

 
 Движение 50/45 см

 

 

 

 

 

Есен 58/46 см

 

 

 

  

 

 
 
Райска птица 66/48 см

 

 

Възход 58/46 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Птицата 50/45 см

 

 

 

 

 

 

 

В края на лятото 75/45 см 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вечер 59/59 см

 

 

 
 

 Натюрморт с лампа 50/45 см

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Соната 76/45 см

 

 

 

 

 

 

Старият град 50/46 см 

 
 
 
 
На пазара 70/48 см
 

 

 

 

 

 

 
Разходка в стария град
60/42 см