Forsiden

Byggnadsvård, kulturhistoria, fortidsminner, bygningsvernByggnadsvård, kulturhistoria, fortidsminner, bygningsvernByggnadsvård, kulturhistoria, fortidsminner, bygningsvernByggnadsvård, kulturhistoria, fortidsminner, bygningsvern
2014, 24 September
Innearbeid: Laget 1700-talls rullegardiener til alle soverom. Enkle gardiner drapert med ring og smidd spiker fra gården i salen i 1. etg. 

Lillstugan: 
Skade på kjøkkengulvet i Lillstugan, sannsynligvis årsak er at vannet har stått på svak renning for å ikke fryse. Det ble strømstans i 8 timer en dag, når det tinet har vannet rent ned i bokser som sto i vasken. Boksene var fylt med malingpensler og sto i både linoljesåpe og balsamterpentin. Dette har sprutet ut og fått den fine benkeplaten av ask til å slå rygg, dette har ført til at platetoppen er sprukket og flisene langs benkeplata har løsnet. Gulvet er også mye skadd i en radius på vel en meter. Forsikringssak fra Salus ansvar, vi får bestilt helt nytt Dala Floda-gulv fra Rudsgården og 2 snekkere legger gulv og demonterer og monterer benkeskap igjen. Nye fliser kommer på plass. Odd setter inn gulvet med oljevoks fra Walle Viking kjøpt hos Ovolin. Det blir riktig vakkert!
Balsampopler, 3 stk på sydsiden av magasinet blir felt av Ole Jakob i påsken, står for nær magasinet, både løv og røtter kan/skaper problemer. Senere på høsten kuttes de opp, kløves og stables på østsiden av uthuset. Odd bygger en levegg mot syd slik at vedstablene står skjermet for vinden. 
Kjøkkenverandaen, Wenche begynner skraping. Innser at det må gjøres mer snekkerarbeid for å få den som vi vil, og går over til loftet på Lillstugan. 
Loftet i Lillstugan, Wenche tømmer det for skrot, kvist, leire, sagmugg og annet i pinsen. Vi fikk låne traktorhenger av vår snille nabo Kjell og den ble veid til 415 kg ved levering på soptippen. Endelig fritt for skrot, men masse støv gjenstår til tross for Odds iherdige støvsuging med industristøvsuger. Lillstugan er en interessant bygning. Kommer tilbake til det senere. 
Ferdigtilling av inngangsverandaen for sommeren ble det neste prioriterte prosjekt. De seks store vinduene, som det er jobbet med som vinterarbeid tidligere ble ferdig stiftet, kittet og malt. Innvendig tak, vegger, belisting bærende elementer ute og inne malt ferdig på våren. Vinduene satt inn og inngangsdør skrapet og forsøkt malt, vanskelig å finne fargekombinasjoner som Wenche er fornøyd med, arbeidet er derfor ikke helt avsluttet. Gulvet står også igjen å male. 
Fasade syd, 2. etg. tømmerkasse øst: Skrapet, kittet, slipt og malt tre strøk med grønn umbra. Vindusomramming utvendig, samme grunnarbeid som vegg, deretter malt tre strøk med grønnjord. Baluster malt med grønnjord. Deler av rammen på vindu 6 må erstattes pga råte. Vinduene og sprossene tatt helt fra hverandre, vindu 6 er betydelig verre enn vindu 5, her må det lages mye nytt. 
Dugnadsarbeid mellom oss, nabo Lennart og våre tyske venner Gabi og Gunther fra Heiketorpet gjorde at Lillstugan ble børstet og malt med Falu rødfärg ljusröd. Syd- og vestfasaden er ferdigmalt, nordfasaden er malt en gang, vi trenger lift for å male den 2. strøket og østfasaden er ikke påbegynt i det hele tatt. 
Fasade syd, 2. etasje, midtre tømmerkasse: Skrapt, kittet mye; kledningsbordene var veldig oppsprukket; og malt tre strøk med grøn umbra. Vindusomramming malt med grønnjord to strøk.  Gjenstående: Ta ut vinduene som er satt inn med silikon!!!!, noe råte på vinduene. 


2013, 30 September
Strålende år med tørt og fint vår, for- og ettersommer og høstvær har gjort det mulig å male ferdig nedre del av fasade sydvest og skraping og maling av fasade sydøst på Storstugan. Vinduene i kjøkkenet er tatt ut og restaueret på utførlig vis samt skiftet til bølget glass. Vi har kjøpt inn et lager med gamle vinduer både herfra og derfra slik at vi skal ha et glasslager å ta av. Det har kommet til nytte i sommer. 
Bordene i rampen foran dørene på magasinet er så råtne at de er farlige. Vi bytter dem og maler dem med 3 strøk med Roslagsmahogni tilsatt svart pigment. 
Verandaen har blitt skrapet ned og grunnmalt. Snekkergledene er tatt ned, skrapt og pusset, det som mangler av ornamentering er erstattet og de er grunnet, men mangler det siste strøket. Vi har hatt stillas oppe her også og oppdaget til vår store overraskelse at innertaket på verandaen var helt råttent. Det ble en større jobb, under bølgeblikket var det fire lag med stikkspån, dessverre også helt råtne. Alt måtte rives, nytt tak legges med takpapp og tilslutt valgte vi bordkledning som øverste dekke. Foreløpig er disse takbordene ikke behandlet, vi ser det an og smører eventuelt senere med Roslagsmahogny. Dette taket må brukes som underlag for stillas når den øvre del av fasaden skal restaureres. 
Oppgraving og bytting av vannrør fra brønnen og ned til oss på høsten. Naboene Levi, Kjell og Odd sto for jobben - deling av regningen når den kommer. 
2012, 28 September
Vi holder fremdeles på med til hagearbeide, vi har konsentrert oss om frukttrær og bærbusker, som også har gitt en god avkastning. Ellers har sommeren vært varm og fuktig og det har spiret og grodd så man nesten kunne se det! Det fuktige været har også gjort det vanskelig å male utvendig. 

Stillas på sydsiden av Lillstugan gjorde det mulig å skifte vindskiene. Vi rigger opp stillas i september for å sjekke taktilstand både på Lill- og Storstugan. 

Vi trenger et materiallager og arbeidssted, vi har hittil brukt to av Lillstugans rom, og søker Eda kommun om tillatelse til å sette opp dette langs veien vest for magasinet. Vi fikk avslag, men undersøkte selv grunnlaget for avslaget med Riksantikvariatet og Lensstyrelsen - de hadde ingen innvendinger, men vi har ikke gått videre med saken. 

Feiere var på besøk, men besluttet at bygget og pipene var så komplekse (to unge, noe uerfarne feiere med ærefrykt!) at de ville ha en murer med på undersøkelsen. Vi kontakter Kakelungnsmakaren, Staffan Forsberg (han har murt peis, gjort arbeid og vært på besøk her før), må også ha hjelp til å finne ut hvorfor ikke svartovnen på kjøkkenet har noe drag. Staffan antar at det er et fågelbo fra kajer som stenger røkgangen og anbefaler oss å hogge opp muren. Når vi hogger oss inn oppdager vi en ekstra mur utenpå den opprinnelige, finner både fågelboet (som er laget med leire og er steinhardt) og luker til bakerovnen. Vi får blod på tann og jobber oss videre innover, og ser til vår store skuffelse at hvelvingen og ovnen er kuttet på den ene siden der den elektriske komfyren står idag. Igjen tilkaller vi Staffan og han beroliger med at det går an å bygge bakerovnene opp igjen, men murkappen må bygges om for å tåle røyk og varme. Dessuten er det satt inn en jernkassett (!?) inne i ovnen, noe verken han eller vi har sett eller hørt om før. 
Mye er avdekket, men det blir ikke tid til å gjøre mer med dette foreløpig. 

Varmepumpen har begynt å krangle, går ofte og lager ikke varmt vann med ønsket temperatur. Vi tar kontakt med Kenneths rør, og dette fører til at det blir jobbet med å finne feil og utbedring i flere uker framover. 

Jordkjelleren har siden vi kom til gården vist tegn til utglidning i hvelvingen på vestre side, er generelt for våt og i dårlig forfatning. Spannmålshuset som sto der før ble fjernet ca 1995 og siden har kjelleren lidd under mislighold. Vi beslutter å sette opp et midlertidig tak for å skåne så godt som mulig for vanninntrenging ovenfra. 
 
Julen blir feiret på gården med Wenches familie og nyttår med gode venner. 
2011, 26 desember
Så er det jul igjen, men ikke som de foregående to vintre, det er ikke noe snø og heller ikke kaldt. Vi feirer jul på gården med Odds familie og nyttår med gode venner, men uten snø! Regn og +8 grader er ikke noe  for verken svensker eller nordmenn.
2011, 26 november
Vi får besøk av Espen Martinsen fra MurIng. Espen er ekspert på murer og tørrmurer i forbindelse med gamle hus, og har spesiell kompetanse og interesse for bygningsvern. Det ble en begivenhetsrik dag.
2011, 26 oktober
Vi skulle gått videre med glassverandaen, men hagen må få sitt høststell. Vi gikk løs på kvisthaugen ved innkjøringen ca 30m3 på sitt meste, et hengerlass med bringebærkvister o.l. kjørte vi til sopstasjonen, resten gikk i den nyanskaffede kvist-kvernen. Den kvernede kvisten ble lagt i våte hull og dumper, mest på østsiden av Lillstugan, det ble ganske mye. Wenche er en kløpper på kverning og vedklyving og holder på til langt etter mørkets frembrudd. 
2011, 28 september
Vi begynner å tenke på vinteren, vi burde hatt feieren på besøk, men før det må det lages en ny trapp og luke opp på taket ved den østre pipen. Les mer her.
2011, 21 september
Verandaen: vi tar ned sidepanelet og sidevinduer, skraper av maling og retter opp vindusrammer, Lillstugan må være malerverksted. Vi setter panelene tilbake på plass. Vinduene må grunnes, glasses og males før de settes tilbake.
2011, 12 september
Regnet har strømmet ned i hele høst og nå er vannstanden høy på den laveste delen av tomten, drenering må til. Les mer her
2011, 10 september
Verandaen er ferdig restauret for råteskader i bunnsviller og bjelkelag, les mer her
2011, 30 august
Det første malingsstrøket ble gjort på veggen! Les mer her
2011, 12 august
Vi har besøk av Karin og Sverker Axelsson - direkte etterkommere av de som engang bodde på gården. Les mer her
2011, 09 august
Besøk av Antikvarie Susanna Björklöf - gjennomgang av hele gården. Les mer her
2011, 15-17 juli
Slektsreff for Melbyfamilien Les mer her
2010, oppsummert
Hagen er fullstendig overgrodd og har vært ustelt i mange tiår. Foran hovedbygningen er det gjort litt arbeid, noe god beplanting og litt stell, ellers på tomta og i bed er det fullstendig neglisjert. Vi klipper gamle syriner og skjærer og tynner utallige små og store trær. Trær som står nær husene blir felt eller kuttet store grener av. Det blir kjempehauger som vi brenner vår og høst. Senere kjøper vi en kvistkvern slik at det meste kan komme til nytte. Vi orker ikke å se på at omgivelsene er et villniss, året går derfor til med å skape litt ordning og reda ute. Den utvendige trappen på nordsiden av Lillstugan er helt råtten og blir fjernet. Det vi rekker ellers er å gjøre oss kjent med husene og omgivelsene, møblere med møbler vi har og får fra et par dødsbo. I tillegg kjøper vi senger slik at langveisfarende familie og gjester kan føle seg velkomne og henger opp gardiner som vi har. Vi ferier jul med Wenches familie og har nyttårsselskap med gode venner.
2009, fra 1. desember
Vi overtar gården denne dato, tidligere eier leier Lillstugan fram til 1. juni 2010. Vi rekker å flytte inn noen møbler slik at vi kan bo her i perioder. Vinteren er sprengkald med laveste målte temperatur - 32 gr C. Vi advarer våre nyttårsgjester at de må ha ullsokker istedetfor småsko ved borden i salen, men det var helt unødvendig, peisen er helt super og varmet nok til småsko.