cariera profesională professional career

Dacă aveţi înregistrări audio/video de la Radio/Tv sau personale ori poze/calendare/
cu/despre doamna MARIA CORNESCU,

If you have audio/video recordings from Radio/TV or your own, and pics/calendars/
anything else with/about Mrs. MARIA CORNESCU,


doamna Maria Cornescu în anii '80
Mrs. Maria Cornescu in the 80's
doamna Maria Cornescu, o frumuseţe blondă de neegalat şi o voce aparte
Mrs. Maria Cornescu, a blonde beauty hard to match, and a special voice  O nouă voce apare şi răzbate în anul 1966 peste întreaga ţară.  Este vorba, desigur, de doamna Maria Cornescu, o tânără cu codiţele blonde ce urma să devină un alt reper al Olteniei, bineînţeles,  după Privighetoarea Olteniei, doamna Maria Lătăreţu şi după „Ciocârlia României, doamna MARIA CIOBANU!
 Atât doamna
Maria Cornescu, cât şi doamna MARIA CIOBANU, vorbesc numai la superlativ despre doamna Maria Lătăreţu, amândouă spunând că dumneaei le-a fost mentor spiritual.
 Pe 29 februarie 2012 la Antena1 Tv, pentru prima dată, mass-media a folosit titulatura oferită din drag de acest site doamnei Maria Cornescu - aceea de
Cosânzeană.


site (updated) actualizat:

- actualizările zilnice sunt scrise cu roşu până la sfârşitul fiecărei luni,
excepţie în luna decembrie
, când vor fi până pe data de 28.
- pentru a fi informaţi şi a vedea modificările la zi, vizitaţi site-ul des!!!

acest site creat (this site created):

primul site (first site created) creat:

nr. vizitatori (din 17 februarie 2017)


vederi/insigne/afişe/autografe/programe de sală/articole din presă sau orice altceva,
scrieţi la fanclubMARIACIOBANU@yahoo.com


postcards/badges/posters/autographs/concert programs/articles from press or
write at fanclubMARIACIOBANU@yahoo.co
m


   A new voice appear and break through in 1966 all over the country.  Of course, we're talking about Mrs. Maria Cornescu, a young girl with blonde pony tails, which will became another mark of Oltenia county, certainly, following the ”The Nightingale” of Oltenia, Mrs. Maria Lătăreţu, and ”The Skylark” of Romania, Mrs. MARIA CIOBANU!
  Mrs. Maria Cornescu, and also Mrs. MARIA CIOBANU, speaks highly concerning Mrs. Maria Lătăreţu, both of them saying that she was a spiritual mentor to them.

  On February 29th, 2012 on Antena1 Tv, for the first time, mass-media used the appellation fondly offered by this site to Mrs. Maria Cornescu -
The Fairy.


lu/mon, 12 februarie 2018, 19:00

- daily updates are written with red until the end of each month,
  except in December
, when they will be until the 28th.
- to be informed and see changes in real time, visit the site often!!!

18 iunie 2009

28 noiembrie 2007