Maria's en Madonna's

Op de volgende pagina's vind je diverse soorten Mariabeelden met daarbij, voor zover te achterhalen was, hun naam, locatie, betekenis. 
In de loop der tijd hebben veel beelden die oorspronkelijk Maria- of Maria Magdalenbeelden waren een naam van een andere heilige vrouw gekregen.
Hier linksonder  zie je bijv. de (witte) Heilige Katharina.
Rechts 'de zwarte Madonna van Halle'. 
De zwarte Madonna's zijn zeldzamer. Er zitten bijzondere verhalen achter, die door de officiële katholieke kerk niet erkend of duidelijk geopenbaard zijn.

Achter elk beeld zijn er interessante symbolen en specifieke verhalen met vaak karakteristieke voorwerpen, maar er is ook enorm veel door elkaar gehaald, veranderd en uitgewist.
Dit is zulke complexe materie, dat ik niet pretendeer het allemaal te weten. Maar hier en daar zal ik iets aangeven
      Heilige Katharina

Soms ook werd een latere heilige aan de oorspronkelijke Mariabeelden gekoppeld
in dit geval St Katharina. Het is in ieder geval 'een gekroonde Maria', een teken van macht. 
Dat het niet specifiek om wereldlijke macht gaat kun je zien aan het feit dat ze geen rijksappel heeft.

Dit is een vrij groot authentiek gipsen afgietsel uit de 20e eeuw

Hoogte 60 cm
  prijs 155 euro
(omdat het relatief groot is)
Madonna van Halle  Zwarte Madonna van Halle

 Rond het beeld van Halle spelen geheimzinnige zaken in relatie tot Ethiopië en 'priester Johannes'.
Omdat het oorspronkelijke beeld in Halle zeer oud is, 
zijn er zeker wel redenen 
om de verhalen  rond kruisridders, die na de zoveelste val van Jeruzalem naar Ethiopië vluchtten,
serieus te onderzoeken.
Het zijn tevens geruchten die volop in de streek van de Katharen rondgaan.
Deze Madonna heeft wereldlijke macht, iets wat je ziet aan de 'regaliën', voorwerpen die ze vasthoudt. 
Umberto Eco relativeert juist alle geruchten weer in zijn vrij ludieke boek 'Baudolino'.

Dit is een authentiek gipsen afgietsel uit de 20e eeuw
Hoogte 30 cm  Prijs 85 euro 
(zwarte Madonna's zijn geliefd) 

Zoek je informatie over de veelsoortige vrouwelijke heiligen die aan de Mariabeelden zijn 'gekoppeld' of aan verhalen over de Mariabeelden dan zijn er diverse interessante boeken  en tentoonstellingen over.
-Museum Het Catharijne Convent Utrecht  https://www.catharijneconvent.nl/
- De boeken van Danielle van Dijk http://www.danielle-vandijk.nl/.. Zij reisde grote delen van de wereld over en maakte overal mooie foto's. Ze heeft veel informatie over Mariabeelden.
-Heilige Hartstocht een speelfilm die ikzelf maakte via www.kunstrijk.nl over sporen rond Maria Magdalena in Utrecht/de wereld van de Katharen
-De boeken van Kathleen MagGowan. Zij schrijft vanuit diepgaand historisch onderzoek verhalen die veel informatie geven

Comments