3η Συνάντηση  Μάρηδων
21-7-2002 ΚΥΑΝΗ
H πρόεδρος της Ε.ΠΟ.Σ.ΜΑ Αθ. Ασπρογέρακα, ο σύζυγος της και συγγραφέας των βιβλίων των Μάρηδων Ιωαν. Ασπρογέρακας και ο Λαογράφος Πολυχρόνης Γωρεντζούδης απ' τα Βρυσικά, σε βράβευση για την προσφορά του, κατά την 3η Συνάντηση Μάρηδων 
(Κυανή 2002)