Το Ε.ΠΟ.Σ.ΜΑ αποτελεί δευτεροβάθμιο πολιτιστικό όργανο, που ιδρύθηκε το έτος 2002 με σκοπό τον συντονισμό του πολιτιστικού έργου των Συλλόγων των χωριών των Μάρηδων και η προώθηση πολιτιστικών θεμάτων καθώς και η αντιμετώπιση πολιτιστικών προβλημάτων. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά διετία απ ’τους αντιπροσώπους των Συλλόγων στην Ένωση. Από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερα (2010) πρόεδρος εκλέγεται συνέχεια η Αθανασία Ασπρογέρακα.

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αμπελακίων

Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστάδων

Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπρονερίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Βρυσικών

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Καρωτής

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κουφοβούνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Κυανής

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μάνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Νεοχωρίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Ποιμενικού

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σιτοχωρίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Στέρνας