Το  Λαογραφικό  Μουσείο  της  φυλής  ιδρύθηκε  στο  χωριό  Μάνη  Διδυμοτείχου  το  έτος  2009  με  φροντίδα  και  δαπάνη  της  Ενώσεως  Πολιτιστικών  Συλλόγων  των  Μάρηδων (Ε.ΠΟ.Σ.ΜΑ), σε  αίθουσα  που  παραχωρήθηκε  απ’ τον  Συνεταιρισμό  του  χωριού, με  σκοπό  την  διάσωση  και   διαφύλαξη  της  λαϊκής  κληρονομιάς  της  φυλής.

Λαογραφικό Μουσείο Μάρηδων


Τα  εκθέματα  είναι  τα  τεκμήρια  της  ζωής  των  προγόνων  και  διατέθηκαν  απ’ τους  Συλλόγους  και  πρόσωπα  από  όλα  τα  χωριά  των  Μάρηδων  και  αναφέρονται  σε :

 Γεωργοκτηνοτροφικά εργαλεία και μέσα

   

Οικιακά σκεύη, αγγεία και εργαλεία 
  


Μεταφορικά μέσα
    

Διάφορες συλλογές
      Παραδοσιακές ενδυμασίες

Λαογραφικά Μουσεία επίσης υπάρχουν στο Νεοχώρι και στα Βρυσικά
Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου
  
Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου

Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου

Λαογραφικό Μουσείο Νεοχωρίου

Λαογραφικό Μουσείο Βρυσικών

Λαογραφικό Μουσείο Βρυσικών

Λαογραφικό Μουσείο Βρυσικών