Παραδοσιακός γάμος στο Νεοχώρι

Παραδοσιακός ξενοχωρίτικος γάμος στο Νεοχώρι. Πομπή για την παραλαβή της νύφης

Βρυσικά, μεταφορά της προίκας της νύφης

Βρυσικά, 
παραδοσιακός γάμος

Παραδοσιακός γάμος στο Σιτοχώρι

Παραδοσιακός γάμος στο Σιτοχώρι

Παραδοσιακός γάμος στη Καρωτή

Παραδοσιακός γάμος στη Μάνη

Ο γάμος του Χρήστου και της Ευαγγελίας Καβουρούδη

Κουμπάροι και νεοφώτιστα μωρά μετά την βάπτιση έξω απ' την εκκλησία του Νεοχωρίου

Μετά την βάπτιση στο Σιτοχώρι

Κανίσκι με γιουβέτσι (γκιβέτσι) στους κουμπάρους, στα Βρυσικά