ΜΑΡΗΔΕΣ

Τα 13 Χωριά των Μάρηδων

Μικρή πληθυσμιακή ομάδα, 17000 περίπου γηγενών Θρακών, με προέλευση και καταβολές στα βάθη της θρακικής ιστορίας, που κατοικούν μόνιμα και εξακολουθητικά στην κοιλάδα του Ερυθροπόταμου και στην περιοχή Ορεστιάδας, στα ακόλουθα 13 χωριά:

Αμπελάκια (Κουλακλή), Ασβεστάδες (Κιρέτσκιοϊ), Ασπρονέρι (Ακ Μπουνάρ), Βρυσικά (Καρά Μπουνάρ), Καρωτή (Κουρουτζή), Κουφόβουνο (Ιτζέκιοϊ), Κυανή (Τσαουσλή), Μάνη (Καδήκιοϊ), Νεοχώρι (Γενίκιοϊ), Παταγή (Παζαρλή), Ποιμενικό (Τσοπανλή), Σιτοχώρι (Σκουρτοχώρι - Κιζιγκίλτσκιοϊ) και Στέρνα (Τατάρ). Η επίσημη ονομασία τους είναι «ΜΑΡΗΔΕΣ». Φέρονται και με τις ονομασίες «ΜΑΡΟΙ», «ΜΑΡΑΙΟΙ» και με τα υποκοριστικά «ΠΑΡΑΠΑΓΓΗΔΕΣ» και «ΠΑΡΑΠΑΓΓΑΙΟΙ».

Αποτελούν ολωσδιόλου ξεχωριστή θρακική φυλή, με χαρακτηριστικά προσομοιάζοντα προς εκείνα των αρχαίων Θρακών. Ακόμη και σήμερα, είναι πληθυσμιακή ομάδα με ισχυρή εσωτερική συνοχή. Έχουν κοινή προέλευση, ιστορικές καταβολές, ίδια ψυχοσύνθεση και χαρακτήρα, συμπεριφορά, νοοτροπία, έκφραση και προφορά, ήθη και έθιμα και παραδοσιακή ενδυμασία. Στο εσωτερικό της κοινωνίας τους επικρατεί ο θρακικός τρόπος ζωής, είναι δεμένοι με την πλούσια και γνήσια θρακική παράδοσή τους, ενώ μέχρι πρότινος (περίπου το 1950) αποτελούσαν μια απόλυτα κλειστή κοινωνία.