Η παραδοσιακή φορεσιά αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της λαϊκής παραδόσεως της φυλής των Μάρηδων.

Η γυναικεία φορεσιά είναι σύνθετη, πολυμερής, πλούσια, εντυπωσιακή και επιβλητική. Ο συνδυασμός των πολλών και έντονων χρωμάτων και η πολυμέρεια των εξαρτημάτων, των παρελκόμενων, των ποικιλμάτων και στολιδιών συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο που εντυπωσιάζει.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Οικογένεια Δημοσχούδη (Ποιμενικό)
Βασιλική Βαμπακούδη με το μωρό της (Βρυσικά)
Αριστερά, 
Χρυσή Παπαδοπούλου (1891 - 1974)  (Νεοχώρι)
Δεξιά, 
Αθανασία Δρακίδου (1890 - 1978)  
(Νεοχώρι)
Αριστερά, Καλίτσα Τσορμπατζούδη (1906 - 1949) (Ασπρονέρι)
Δεξιά, Αικατερίνη Τσαμπίδου (1907 - 1984) 
(Ασπρονέρι)
Τριάδα Συρσελούδη (Βρυσικά)
Αριστερά, Βασιλική Βαμβακούδη (Βρυσικά)
Κέντρο, Σουλτάνα Τσιαπράζη 
(Βρυσικά)
Δεξιά, Μαργαρίτα Τσαπράζη, 
(Βρυσικά)
Αριστερά, Ελένη Μπιμπούδη (Βρυσικά)
Δεξιά, Σουλτάνα Τσιαρδικούδη 
(Βρυσικά)
Βαϊτσα Μποζατζίδου (1900 - 1994) (Παταγή)
Αριστερά, Βασιλική Δαρβούδη (1913 - 1997) (Αμπελάκια)
Κέντρο, Αρχοντώ Δαρβούδη (1916 - 2004) 
(Αμπελάκια)
Δεξιά, Αθανασία 
Δαρβούδη (1912 - 1996)
 
(
Αμπελάκια)

Η ανδρική φορεσιά είναι πρακτική, απλή και αρρενωπή
Χαράλαμπος Πουρτσίδης (Βρυσικά)
Ρόιδω Πουρτσίδου (Βρυσικά)
Καρυοφύλλης Καραφυλλίδης
Κορτέσσα Καραφυλλίδου (1923 - 2006)

ΣΗΜΕΡΑ
Αθανασία Λυμπερίδου - Ασπρογέρακα, Πρόεδρος του Ε.ΠΟ.Σ.ΜΑ και Λίνα Δημητριάδου, με παραδοσιακή ενδυμασία
Αφένδρα Μαλλιακούδη (Νεοχώρι)
Μαρία Αλεξακούδη (Παταγή)
Μαρία Αρβανιτούδη (Ασπρονέρι)
Πασχαλίνα Κουματζίδου (Αμπελάκια)

Άννα Καπουκρανίδου - Παρόγλου (Σιτοχώρι)

Μαρίνα Μπακάλη (Νεοχώρι)
Τριάδα Γκιντίδου (Μάνη)

Αθανασία Δαρβούδη (Αμπελάκια)
Ζήσης Βαρσαμίδης (Νεοχώρι)

Ζήσης Βαρσαμίδης (Νεοχώρι)