ΠΟΙΜΕΝΙΚΟ
Πανηγύρι του χωριού την 30η Ιουνίου 2011, Εορτή Αγίων Αποστόλων

Χορευτικό Στέρνας
(χορός Μπαϊντούσκα)


Χορευτικό Στέρνας
(χορός Συρτός Θρακικός)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΥΘΙΟ
6η Αυγούστου 2011

 Χορευτικό Παιδιών Πυθίου
(χορός Ξεσυρτός)

 Χορευτικό Παιδιών Νεοχωρίου
(χορός Ταπεινός)

Χορευτικό οι "ΘΡΑΚΕΣ"
(χορός Συρτός Θρακικός)

 Χορευτικό Νέων Νεοχωρίου
(χορός Γαϊτάνι)


ΣΙΤΟΧΩΡΙ
Πανηγύρι του χωριού την 16η Αυγ 2011
Εορτή Αγίου Μαντηλίου

Χορευτικό Νεοχωρίου
(χορός Ντρίστα)

Χορευτικό Νεοχωρίου
(χορός Μπαϊντούσκα)