Ιωάννου Ασπρογέρακα - Έτος 2010


Το  βιβλίο  εκδόθηκε  το  έτος  2010  με  φροντίδα  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Γυναικών  Νεοχωρίου.

Το  Νεοχώρι  Ορεστιάδας  είναι  ένα  απ’ τα  13  χωριά  των  Μάρηδων  και  η  έδρα  της  Ένωσης  Πολιτιστικών  Συλλόγων  των  Μάρηδων.

 

Στο  βιβλίο  περιγράφεται  το  Νεοχώρι  απ’ την  ίδρυσή  του  μέχρι  το  έτος  2002  και  καλύπτεται  το  χωριό  σφαιρικά  και  με  κάθε  λεπτομέρεια.

 

Ιδιαίτερη  σημασία  έχουν  τα  ιστορικά  του  στοιχεία, που  γενικότερα  αναφέρονται  και  στην  φυλή  των  Μάρηδων, τα  οικογενειακά  δένδρα  των  κατοίκων  και  τα  ήθη  και  έθιμα, που  ταυτίζονται  με  αυτά  της  φυλής.

 

Το  βιβλίο, που  είναι  ογκώδες, ενδιαφέρει  αποκλειστικά  τους  Νεοχωρίτες  αλλά  και  όσους  ενδιαφέρει  η  φυλή  των  Μάρηδων. 

 

Ο  Σύλλογος  Γυναικών  του  χωριού, που  διαχειρίζεται  το  βιβλίο, διαθέτει  σχετικό  απόθεμα.