Ιωάννου Ασπρογέρακα - Έτος κυκλοφορίας 2001


Περιγράφει την φυλή των Μάρηδων σαν σύνολο και αναφέρεται σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.Στο βιβλίο υπάρχουν τοπογραφικές πληροφορίες της περιοχής των 13 χωριών τους, αναφέρονται ιστορικά στοιχεία της φυλής, γίνεται σύγκριση της φυλής με τους αρχαίους Θράκες και επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι αποκλίσεις, περιγράφεται ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά τους, η παραδοσιακή ενδυμασία, τα ήθη και έθιμα και δίνονται στοιχεία για κάθε χωρίο ξεχωριστά. Διατέθηκε δωρεάν στους Συλλόγους των Μάρηδων και σε πολλά άτομα της φυλής. Εξαντλήθηκε.