Ιωάννου Ασπρογέρακα - Έτος 2007


Το  βιβλίο  εκδόθηκε  το  έτος  2007  με  φροντίδα  της  Ένωσης  Πολιτιστικών  Συλλόγων  των  Μάρηδων (ΕΠΟΣΜΑ), με  σκοπό  την  διάσωση  της  παραδοσιακής  φορεσιάς της  θρακικής  αυτής  φυλής  στην  αυθεντική  της  μορφή  και  την  διαφύλαξή  της  από  αυθαίρετες επεμβάσεις (μεταποιήσεις - παραποιήσεις).

Περιγράφεται  σ’ αυτό  με  κάθε  λεπτομέρεια  το  σπουδαιότερο  στοιχείο  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  τους  και  είναι  το  μοναδικό  μέχρι  τώρα  που  γράφηκε  γι’ αυτό  το  σκοπό.

Ο  συγγραφέας  βασίστηκε  στα  μέχρι  σήμερα  κυκλοφορήσαντα  σχετικά  έντυπα, στην  από  στόματος  σε  στόμα  παράδοση, στα  διασωθέντα  αυθεντικά  κομμάτια  της  φορεσιάς  και  στο  παλιό  φωτογραφικό  υλικό (κυρίως  της  περιόδου  1910 – 1940), που  είναι και ο  αψευδής  μάρτυρας  της  αυθεντικότητας  και  γνησιότητας.

Η  ΕΠΟΣΜΑ, που  διαχειρίζεται  υπεύθυνα  τον  λαϊκό  πολιτισμό  της  φυλής, πιστεύει  ότι  η  φορεσιά  με  το  βιβλίο  έγινε  αθάνατη.

Οι  Πολιτιστικοί  Σύλλογοι  στο  χώρο  της  Θράκης  αλλά  και  πιο  πέρα, που  θέλουν  τα  χορευτικά  τους  να  φορούν  και  την  φορεσιά  των  Μάρηδων, μπορούν  να  έχουν το  βιβλίο  δωρεάν.

 ΣΙΤΟΧΩΡΙ
Χρυσαυγή Μπουτζιλούδη (1914 - 1996) - Αποστολία Αλεξούδη (1905 - 1984)
ΝΕΟΧΩΡΙ 
Ροδούλα Λυμπερίδου

H γυναικεία παραδοσιακή φορεσιά χαρακτηρίζεται απ' την πολυμέρεια, την συντηρητικότητα, την σεμνότητα, την πληθώρα των σοβαρών και συγκεκριμένων ποικιλμάτων (στολιδιών) και προ πάντων απ το πολύ κέντημα, κυρίως της τσούκνας και του φουστανιού. Απαιτείται η προσεγμένη προσαρμογή στο σώμα και η αρμονία των μερών και των χρωμάτων.
Στην αριστερή φωτογραφία εντυπωσιακά είναι τα κεφαλομάντηλα των γυναικών και ο στολισμός του κόρφου (αριστερής γυναίκας).