Παραδοσιακό όργωμα στην Καρωτή

Παραδοσιακό όργωμα στα Βρυσικά

Παραδοσιακό όργωμα στο Νεοχώρι

Γεωργικές εργασίες στην Παταγή

Νεαρά κορίτσια της Καρωτής σε γεωργικές εργασίες

Αμπελάκια, κτηνοτροφική δραστηριότητα

Κουφόβουνο, μετακίνηση ιερέα με παραδοσιακό τρόπο

Ασπρονέρι, η βοϊδάμαξα σαν μεταφορικό μέσο

Βρυσικά, με την ανέμη και την ορδάνη, μάζεμα νήματος σε μασούρια

Μάνη, αλώνισμα του σιταριού με την πατόζα

Λίχνισμα σιταριού στο αλώνι (καθάρισμα απ' το άχυρο) στο Ασπρονέρι

Καλίγωμα ζώου (πετάλωμα) στο Ασπρονέρι

Συντήρηση της βοϊδάμαξας στο Ασπρονέρι

Καθαρισμός σιταριού με το Τριώρι στα Βρυσικά

Παραδοσιακός θερισμός στο Ασπρονέρι

 
Παραδοσιακός θερισμός στην Στέρνα