Veranderende blikvelden van de mens in de tijd.Inspiratiebronnen:

Alles wat we zien wordt gekleurd door onze ervaringen en vermengd met de informatie, die we krijgen via kranten, t.v. of op een andere manier. Ieder mens ziet de realiteit vanuit een verschillend gezichtspunt, wat beperkt is en aan verandering onderhevig. Je kunt dit zien tijdens een rechtszitting, waar vele getuigen hun interpretatie geven van wat ze hebben gezien, voordat er een oordeel kan worden gevormd van wat er  in werkelijkheid mogelijk plaatsvond.  Andere culturen brengen hun eigen levensopvatting mee en we realiseren ons, dat we leven in een veranderende wereld. Op het ogenblik is onze maatschappij een mix van westerse en niet-westerse culturen. Dit veroorzaakt conflicten, maar ik zie het als een uitdaging. Naar mijn mening, is de echte taak van kunst, vorm te geven aan deze conflicten en nieuwe oplossingen hiervoor te vinden. In mijn kunst ben ik gericht op de blikvelden van de mens, en op het bewust worden dat een eerste blik niet altijd een echte werkelijkheid weergeeft. Ik plaats mijn objecten op spiegels, zodat hun vormen kunnen veranderen, wat verrassend werkt. Een driehoek wordt in een spiegel een vierkant, een halfronde vorm een totaal ronde vorm. Bewust vorming gaat vooraf aan verandering. De bezoekers kan geïnteresseerd raken in de essentie van het proces van het 'zien'. Mijn laatste installatie had de titel:"Ubuntu". Ubuntu is een Afrikaanse levensopvatting. De installatie heeft de regenboogkleuren, die door Aartsbisschop Tutu het symbool werden voor de gelijkwaardigheid  en de gelijke rechten van elk mens ongeacht gender, ras, religie of sociale positie. Het zijn universele rechten. Materiaal:

Margriet koos voor het materiaal metaalgaas en ging dit onderzoeken. Door het te buigen, te doorweven met papier of glasvezel, delen open te knippen, te vouwen, te borduren met wasdraad, te smocken,  delen achter elkaar te plaatsen, kleine elementen met elkaar te verbinden, enz.  kan het strakke geometrische patroon van het gaas benadrukt worden of meer organisch ogen. Dit jaar ging ze zich richten op geometrische vormen, omdat die de sterkste werking hadden bij de weerkaatsing van het beeld op spiegels, en omdat kunstenaars zowel in het Oosten als in het Westen geïnteresseerd zijn in Geometrische Kunst. Ieder heeft zijn eigen ontwikkeling hierin en we kunnen elkaar hierin ontmoeten. Ze gaat zich ook steeds meer richten op de mogelijkheden van de lijn binnen een kader, de spanning, die dit binnen een beeld kan opleveren, de diepte die hiermee gesuggereerd kan worden. Ruimte en diepte suggereren zonder gebruik te maken van het traditionele perspectief binnen het beeld blijven voor haar heel belangrijk. Ze onderzoekt deze mogelijkheden met metaalgaas en toont dit in haar werken.


Ontwikkelingen, exposities .


Vanaf 1994 heeft margriet een groot aantal exposities op haar naam staan, zowel in het binnen- als in het buitenland en ze nam deel aan verschillende kunstenaarsmanifestaties o.a. in 2001 als deelneemster van een groepsexpositie  bij Stad Rotterdam Verzekeringen in het kader van Rotterdam Culturele hoofdstad. Ook nam ze het initiatief tot de expositie "Vrede en Vrijheid in 2015 in het kader van de herdenking van dat het 70 jaar geleden was dat de 2e W.O. was beëindigd waar meer dan 35 beeldend kunstenaars aan deelnamen en 30 dichters.