Titel: Spiegelbeeld Jaarringen. (Niet te koop)
Afm: 12 x 22 x 16 cm.
materiaal: metaalgaas, glasvezel, papier om koperen pennen op spiegel.
Prijs: 200,--

Titel: Transformation
Dit werk is gebaseerd op de idee dat alles met elkaar verbonden is.
Materiaal: Installatie van roestvrij staalgaas doorweven met glasvezel, draad en papier. Kleine tekeningetjes van mens, bij en bloem hangen aan bovenste pennen van het object waaraan ze verbonden zijn. Het object van roestvrij staalgaas, doorweven met glasvezel staat midden op spiegels, waardoor het een geweldige dieptewerking krijgt.  Kleine tekeningetjes van mens, bij en bloem liggen op de spiegels en zijn ook weer met wasdraad verbonden aan het object
Afmeting object: 150 x 62 x 62 cm.
Afmeting spiegels: 120 x 120 cm.
Jaar: 2017
Prijs: Euro 2500,--

Titel: Ubuntu ( gebaseerd op de  zuid-Afrikaanse levensfilosofie dat alles in de wereld met elkaar verbonden is; het is het mentale en fysieke besef dat iemand alleen kan worden wie hij is door de volledigheid of eenheid van alles om hem of haar heen, zowel in tastbare als metafysische zin. Persoonlijke groei is alleen te bereiken door een te zijn met de gemeenschap inclusief onze voorouders, natuur en kosmos. Dit is in tegenstelling met het westen waar het vertrekpunt het individu is en de beweging gericht is op het zelf. In het westen denken we vanuit het 'ik' maar in de levenshouding Ubuntu=eenheid denkt men vanuit het 'wij', dit omvat ook de voorouders, de toekomstige generatie en de natuur. In het westen wordt nog heel vaak gedacht vanuit economische groei en technologische ontwikkeling, die ten koste gaat van onze eigen leefomgeving. Bisschop Desmond Tutu lanceerde het idee van de regenboog waarbij iedereen gelijkwaardig is. Ik gebruikte dit en koos  voor de kring, want verandering is een circulair proces, wat optimaal benut wordt binnen een cirkel, waar verhalen verteld kunnen worden en op basis van gelijkwaardigheid besluiten kunnen worden genomen. Van oudsher delen mensen belangijke zaken en bundelen hun krachten binnen in een cirkel , ik denk aan vergaderingen bij een stam, King Arthur en de ridders van de tafelronde, de veiligheidsraad, hierbij werd en wordt gebruik gemaakt van de kennis van het collectief met hun gezamenlijke wijsheid.Ook de veranderingen in Europa zullen op de meest vreedzame manier verlopen als ze via een gezamenlijk dialoog plaatsvinden, waarbij de mening van iedere persoon die hieraan deelneemt wordt gewogen en van belang is. Voor een wereld waar vrede van het grootste belang is, is intergratie op deze manier de enige mogelijkheid. 

Materiaal: Roestvrij staalgaas met gekleurde glasvezelstrips in regenboogkleuren.
Afmeting: ong. 400 x 400 x 50 cm.
Jaar: 2017.
Prijs: 2000,--