1. Saxo Grammaticus: Kronika Danii

 
 
 
Saxo Gramaticus
"Gesta Danorum"
Kronika Danii
 
w opracowaniu 
Fr. Winkela Horna
 
tłumaczenie:
Jan Wolucki

ilustracje:
Louis Moe (1857-1945)
wybór ilustracji przygotowanych dla edycji kroniki w opracowaniu Fr. Winkela Horna z 1898 r.
 


 
Polskie wydanie książkowe kroniki (bez ilustracji) ukazało się nakładem wydawnictwa Armoryka w 2014 r.Rękopis kroniki


Poniżej kopie ośmiu stron rękopisu kroniki Danii (fragment księgi pierwszej), z kart pergaminowych odkrytych w 1863 roku w bibliotece miejskiej w Angers we Francji. Karty te były użyte do oprawy innych ksiąg średniowiecznych. Kopie fotograficzno-litograficzne odnalezionych stron przedstawiła Królewska Duńska Akademia Nauk w 1879 roku w publikacji "Det i Angers fundne Brudstykke af et Haandskrift af Saxo Grammaticus". Nie ma jednak pewności, czy Saxo pisał ten tekst własnoręcznie, czy korzystał z pomocy pisarza.


 
Undersider (23): Se alle
Comments