Home


Beskid Wyspowy zimą. Biel, słońce, cisza

Małgorzata Janik, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 we Wrocławiu. 

Pracowała w Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku (gm. Wiśniowa) oraz Zespole Szkół nr 4 w Krzesławicach (gm. Raciechowice).

W ramach opieki nad samorządem uczniów gimnazjum w Lipniku (2012/13) inicjator przystąpienia do ogólnopolskiej akcji "Samorządy Mają Głos", organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Koordynator programu "Szkoła z klasą 2.0" w ZPO w Glichowie w roku szkolnym 2013/14.

Prywatnie: pasjonatka koronkarstwa i rękodzieła.


Nagrody i certyfikaty:


http://3.bp.blogspot.com/-jH5Zq0VMj40/U9DZXi482eI/AAAAAAAAJcM/zu2a2wK8QaA/s1600/QL+Teacher+2013_14.jpg


Wykształcenie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: kierunek - filologia germańska, specjalność - nauczycielska.

Poza działalnością edukacyjną aktywnie uczestniczę w międzynarodowym programie eTwinning, współpracując z kilkunastoma szkołami oraz przedszkolami z Europy i krajów PLUS.
Jestem autorem i pomysłodawcą projektów oraz koordynuję działania grup międzynarodowych.
Owocem wielomiesięcznych starań całego zespołu projektowego są wspaniałe projekty, których wykonawcami są przede wszystkim uczniowie.


Inicjatywa Uniwersytetu w Atenach (virtual e-class):

Międzyszkolne projekty kulturowo-językowe na odległość. Wspólnie z uczniami z greckich Salonik realizowaliśmy projekt "Wir spielen mit der Kultur". Cenne doświadczenie i ciekawe rezultaty.


Edukacyjna współpraca środowiskowa i nowe doświadczenie. 
Wiele wysiłku, ale i jeszcze więcej wspaniałych rezultatów.Subpages (1): ICT w Gimnazjum
Comments