יחידת לימוד בנושא:
"מרגישים את הים " 
חושבים ירוק על הים ועל החי בו.
על יחידת הלימוד 

תת-דפים (1): על יחידת לימוד