Strona główna grupy badawczej "Margines Poznań"

   ... zajmować się będziemy ludźmi i grupami ludzi, którzy wyrzuceni są lub wychodzą na margines życia społecznego, nie uczestniczą w procesie produkcyjnym ... w hierarchii godności, honoru czy szacunku społecznego określeni są wyłącznie negatywnie.        

                                                                                                                                                                                                Bronisław Geremek

Nowe na stronie

  • Konferencja Konferencja  Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej przy OIMiR w Poznaniu pt.   Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta
    Opublikowane: 23 lis 2014, 12:53 przez: Margines Poznań
  • Na Marginesie o Marginesie (55) 2013 Najnowszy numer do pobrania w dziale 'Dokumenty'
    Opublikowane: 13 sty 2014, 12:04 przez: Margines Poznań
  • Na Marginesie o Marginesie (53) wrzesień 2013 Wrześniowy numer do pobrania w dziale 'Dokumenty'
    Opublikowane: 1 paź 2013, 00:42 przez: Margines Poznań
Wyświetlanie postów 1 - 3 z 20. Zobacz więcej »

NA MARGINESIE O MARGINESIE 

                                                    aktualny numer

O projekcie i grupie badawczej

Międzyśrodowiskowa Grupa Badawcza Margines Społeczny Poznania afiliowana przy Obywatelskim Instytucie Monitoringu i Rekomendacji (OIMiR) w Poznaniu (w okresie: 1.01 - 1.10.2012 także przy WSNHiD w Poznaniu) nawiązuje do idei „człowieka marginesu” i dorobku szkoły chicagowskiej w socjologii oraz badań nad marginesem społecznym szkoły Annales w historii gospodarczej. Grupa jest  płaszczyzną współpracy przedstawicieli instytucji naukowych, akademickich, rządowych, samorządowych i pozarządowych skupionych wokół projektu badawczego, który dotyczy marginesu społecznego Poznania 2010-2012. To także  forum wymiany myśli, idei i doświadczeń dla kształtowania naukowego obrazu „marginesu społecznego” jako podstawy skutecznej polityki społecznej wobec ludzi wykluczonych i zmarginalizowanych
Comments